Datum:   3.5.2011
NN 49/2011-VAŽNO


U NN br. 49/2011. objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koji stupa na snagu 7.05.11.
Prema navedenom Zakonu smanjen je postotak sudjelovanja osiguranih osoba za zdravstvenu zaštitu pruženu kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite opće obiteljske medicine, ginekologije, dentalne medicine, te prilikom izdavanja lijekova na recept sa 0,45% na 0,30% od proračunske osnovice.
   
Povratak