Datum:   27.11.2017
VAŽNO! Ažuriranje podataka o članovima Komore

Molimo sve članove Komore da redovito obavještavaju ured Komore o promjenama osobnih i profesionalnih podataka sadržanih u evidencijskom listu člana. Evidencijski list je dostupan svakom članu Komore koji se registrirao na web stranici www.hljk.hr

Posebno je važno dojaviti svaku promjenu u :

- Kontakt podacima (e-mail adresa, adresa stanovanja, telefon)

- Promjenu radnog mjesta (naziv tvrtke/ljekarne) 

- Promjenu u stupnju poslijediplomskog obrazovanja (završetak specijalizacije, znanstvenog/specijalističkog studija)

Kontakt podaci se mogu ažurirati i putem web stranice Komore za registrirane korisnike i to klikom na korisničko ime koje se pojavljuje u gornjem desnom uglu stranice. 


Ostale promjene trebaju se javiti osobno ili putem e-maila na hljk@hljk.hr

   
Povratak