Datum:   22.11.2017
Sastanak u HZZ na temu "Stručno osposobljavanje za farmaceutskog tehničara"

Poštovani članovi Komore,

Hrvatska ljekarnička komora, Hrvatsko društvo farmaceutskih tehničara, Hrvatska fizioterapeutska komora su danas, 22. studenog 2017. u Središnjem uredu Zavoda za zapošljavanje održali sastanak sa zamjenicom ravnatelja Zavoda na temu:

-       negativnih ocjena zahtjeva za stručno osposobljavanje za zanimanja farmaceutski tehničar, te fizioterapeut slijedom čega kandidati nisu u mogućnosti položiti stručni ispit i dobiti licencu kako bi postali konkurentni na tržištu rada,

-       potrebe vraćanja instituta pripravništva kako bi bili odgovarajuće plaćeni za svoj rad što stručnim osposobljavanjem nisu

-       problemu upisne politike

Predstavnici navedenih komora te Društva farmaceutskih tehničara dobili su obavijest da će se svi zahtjevi za stručno osposobljavanje dostavljeni u 2017.,za koje je objavljena prijava potrebe za radnikom a koji su negativno ocijenjeni revidirati i rješavati pozitivno.

   
Povratak