Datum:   21.4.2011
LISTA GLAVNIH MENTORA ZA SPECIJALIZACIJE

LISTA GLAVNIH MENTORA ZA SPECIJALIZACIJE

I. Specijalizacija ispitivanje i kontrola lijekova

1. Vera Juričić, mag. pharm. specijalist ispitivanja i kontrole lijekova

2. Branka Čudina, mag. pharm. specijalist ispitivanja i kontrole lijekova

3. Laila Stefanini Orešić, mag. pharm. specijalist ispitivanja i kontrole lijekova

4. Marta Prpić Kosanović, mag. pharm. specijalist ispitivanja i kontrole lijekova

5. Mirjana Perić Barbarić, mag. pharm. specijalist ispitivanja i kontrole lijekova

6. Neven Miličić, mag. pharm. specijalist ispitivanja i kontrole lijekova

7. Rajka Truban Žulj, mag. pharm. specijalist ispitivanja i kontrole lijekova

II. Specijalizacija farmaceutska tehnologija

1. Jasminka Krznar, mag. pharm. specijalist farmaceutske tehnologije

2. mr. sc. Franjka Colnago, mag. pharm. specijalist farmaceutske tehnologije

III. Specijalizacija klinička farmacija-bolničko ljekarništvo

1. Mirjana Ptičar Canjuga, mag. pharm. specijalist kliničke farmacije

2. Gordana Knežević Tometić, mag. pharm. specijalist kliničke farmacije


IV.Specijalizacija klinička farmacija-javno ljekarništvo


1.Mr.sc.Dahna Arbanas, mag.pharm.

2.Milka Jukić, mag. pharm.

   
Povratak