Datum:   21.7.2017
PRODAJA BIOCIDNIH PROIZVODA KOJI SADRŽE OPASNE KEMIKALIJE U LJEKARNAMA

Nastavno na česte upite članova kao i tumačenja sanitarne inspekcije u vezi prodaje biocidnih proizvoda koji sadrže opasne kemikalije, obavještavamo Vas sljedeće:

Ako ljekarne u prometu imaju biocide koji sadrže opasne kemikalije dužne su imenovati jednu odgovornu osobu za rad s opasnim kemikalijama na nivou pravne ili fizičke osobe, a ne za svaku ljekarničku jedinicu.

Takva imenovana osoba mora završiti tečaj za stjecanje znanja o zaštiti od opasnih kemikalija Hrvatskog zavoda za toksikologiju.

Sadrži li neki biocid opasnu kemikaliju može se utvrditi uvidom u sigurnosno tehnički list kojeg dostavlja ili proizvođač ili se isti može naći na mrežnoj službenoj stranici Hrvatskog zavoda za toksikologiju. Popis svih biocida možete pronaći na

http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_02_15_403.html

Prema odgovoru nadležnog Ministarstva zdravstva djelatnost prodaje biocida koji sadrže opasne kemikalije ljekarne ne moraju upisati u sudski registar Trgovačkog suda.

   
Povratak