Datum:   28.6.2017
Tumačenje propisa vezanih uz sakupljanje farmaceutskog otpada u ljekarnama


Obzirom na česte upite članova vezane uz nejasnoće pri sakupljanju farmaceutskog (proizvodnog i komunalnog) otpada u ljekarnama u Republici Hrvatskoj, zatraženo je tumačenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Dobiveni odgovori se odnose na sljedeće upite:
- jesu li ljekarne dužne preuzimati citotoksike i citostatike od građana (komunalni otpad ključnog broja: 20 01 31*)?
- jesu li ljekarne dužne na poseban način sakupljati lijekove u obliku aerosola (npr. Ventolin)? Ako da, na koji način? 
- jesu li ljekarne dužne preuzimati farmaceutski otpad iz brodskih ljekarni?
- jesu li ljekarne dužne voditi evidencije o nastanku i tijeku otpada? Ako da, koje su to evidencije i na koji način se vode? 
- te podrazumijevaju li ključni brojevi 18 01 09 i 18 02 08 različite spremnike ili s obzirom da se radi o istoj kategoriji ("otpad koji nastaje kod zaštite zdravlja ljudi i životinja i/ili srodnih istraživanja") lijekovi s ova dva ključna broja se mogu sakupljati u iste spremnike?

Odgovore možete pronaći u dopisu OVDJE.


   
Povratak