Datum:   2.6.2017
Ured Komore stekao ISO 9001:2015 certifikat za upravljanje kvalitetom

Obavještavamo naše članove i ostale korisnike usluga ureda HLJK, da je ured danas uspješno položio certifikacijski audit i time stekao ISO 9001:2015 certifikat za upravljanje kvalitetom.

Ovim postupkom uvođenja sustava upravljanja kvalitetom želimo naglasiti našu trajnu usmjerenost ka zadovoljavanju zahtjeva naših korisnika i kontinuiranom poboljšavanju svih procesa u organizaciji.

Politika kvalitete ureda Komore dostupna je ovdje.

   
Povratak