Datum:   4.5.2017
Izbori za Predsjednika HLJK

IZBORI ZA PREDSJEDNIKA HLJK

Vijeće Hrvatske ljekarničke komore je na svojoj 8/130 sjednici dana 23. veljače 2017. donijelo Odluku o raspisivanju izbora za predsjednika Hrvatske ljekarničke komore.

Sukladno Odluci, od dana 08. svibnja 2017. pa do 26. svibnja 2017. odvijati će se predizborne radnje potrebne za izbor predsjednika Komore.

U gore navedenom razdoblju kandidate za predsjednika može predložiti Područno vijeće ili njegova kandidatura mora biti potkrijepljena s 50 potpisa članova Komore.

Potpisi članova u postupku kandidiranja za Predsjednika Komore prikupljaju se na propisanom obrascu (Obrazac za prikupljanje potpisa predlagača nalazi se u prilogu)

Predsjednik Komore je magistar farmacije koji sukladno Statutu Komore mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

1.     da je ugledni farmaceut s poznavanjem strukovnih i stručnih pitanja,

2.     5 godina rada u ljekarničkoj djelatnosti,

3.     da nije stegovno kažnjavan u Komori, te da nije uopće kažnjavan ili da se protiv njega vodi disciplinski ili kazneni postupak,

4.     poznavanje stranog jezika.

Glavna Skupština birat će i imenovati Predsjednika na svojoj sjednici zakazanoj dana 10. lipnja 2017.

Kandidat za predsjednika obvezan je u razdoblju od 08. svibnja 2017. pa do 26. svibnja 2017. dostaviti u ured Komore na adresu Zagreb, Martićeva 27 svoju kandidaturu s dokumentacijom:

-        životopis iz kojeg je vidljivo da je kandidat ugledni farmaceut s poznavanjem strukovnih i stručnih pitanja s izjavama o potrebnom stručnom iskustvu u ljekarničkoj djelatnosti, poznavanju stranog jezika i izjavom da se proziv kandidata ne vodi disciplinski ili stegovni postupak,

-         uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak izdano od nadležnog općinskog suda ne starije od 6 mjeseci.

-        očitovanje o prihvaćanju kandidature (obrazac o prihvaćanju kandidature se nalazi u prilogu),

-        potpisi članova u postupku izbora za predsjednika Komore (obrazac za potpise članova Komore nalazi se u prilogu),

ili

-        prijedlog Područnog vijeća kojim se podržava kandidatura.

Nakon proteka navedenog roka, Izborna komisija će u roku od 7 dana izvršiti uvid u dostavljene prijave kandidata i utvrditi njihovu valjanost. O valjanosti kandidatura sastavit će zapisnik i izvješće te obavijestiti članove Komore i zastupnike Glavne skupštine.

•PREDSTAVLJANJE KANDIDATA

-na sjednici Glavne skupštine  kandidati predstavljaju svoj program rada (maksimalno 15 minuta), abecednim redom

Glasovanje za Predsjednika Komore obavlja se tajno.

•PRVI KRUG GLASOVANJA

ZA PRAVOVALJANOST IZBORA

Na Skupštini mora biti prisutna natpolovična većina od ukupnog broja zastupnika Glavne skupštine

AKO SE BIRA IZMEĐU 2 KANDIDATA

Onaj koji je dobio većinu glasova od prisutnog broja zastupnika u Skupštini

AKO SE BIRA IZMEĐU 3 I VIŠE KANDIDATA

Onaj koji je dobio većinu glasova od ukupnog broja zastupnika u Skupštini

AKO NITI JEDAN NIJE DOBIO VEĆINU

Glasovanje se ponavlja za 2 kandidata koji su dobili najveći broj glasova u prvom glasovanju

AKO NEKI OD KANDIDATA ODUSTANE

Pravo da bude biran stječe kandidat koji je sljedeći po broju dobivenih glasova

•DRUGI KRUG GLASOVANJA

IZABRAN JE KANDIDAT     =

Koji je dobio većinu od prisutnog broja glasova zastupnika u Skupštini

AKO SKUPŠTINA NE IZABERE PREDSJEDNIKA

Ponovit će se izbori u roku od 90 dana

+do izbora novog produžuje se mandat dosadašnjem Predsjedniku

Zamjenike Predsjednika na prijedlog Predsjednika Komore bira Glavna Skupština.

   
Povratak