Datum:   7.4.2017
BIOCIDI - Zahtjev Komore za uključivanje u radnu skupinu za izradu Zakona o kemikalijama

Nastavno na odgovor MZ vezan uz izdavanje biocida koji sadrže opasne kemikalije objavljen na web stranici Komore, obavještavamo članove da je Komora zatražila od Ministarstva zdravstva uključivanje u radnu skupinu za izmjenu propisa kako bi se ljekarnama ukinula obveza dodatnog educiranja kao preduvjet izdavanja biocida sa opasnim kemikalijama.

DOPIS za uključivanje u radnu skupinu za izradu Zakona o kemikalijama

   
Povratak