Datum:   24.3.2017
PIC/S SMJERNICE I NAČELA DOBRE PRAKSE ZA PRIPREMU LIJEKOVA U USTANOVAMA ZDRAVSTVENE SKRBI

Povjerenstvo za unaprjeđenje i regulaciju izrade i izdavanja magistralnih pripravaka pripremilo je i prilagodilo tekst  izdan 2014. godine od strane regulatornih tijela na polju dobre proizvođačke prakse pod nazivom "PIC/S smjernice i načela dobre prakse za pripremu lijekova u ustanovama zdravstvene skrbi".

Smjernice detaljno obrađuju postupke rada kojih bi se pri izradi preparata trebale pridržavati ljekarne, galenski laboratoriji i sve ostale zdravstvene ustanove.

Smjernice su dostupne na dolje navedenom linku.

"PIC/S SMJERNICE I NAČELA DOBRE PRAKSE ZA PRIPREMU LIJEKOVA U USTANOVAMA ZDRAVSTVENE SKRBI"

   
Povratak