Datum:   8.2.2017
Obavijest o kašnjenju dostave dokumentacije za upis bodova magistrima farmacije

Obavještavamo članove da bodovi za skup „Simpozij povodom obilježavanja Europskog daba svjesnosti o antibioticima i Svjetskog tjedna svjesnosti o antibioticima“, u organizaciji "Hrvatskog liječničkog zbora" i "Hrvatskog društva za kliničku mikrobiologiju", koji je održan u Školi narodnog zdravlja "Dr. Andrija Štampar" ,18.11.2016., još uvijek nisu upisani budući da Hrvatska ljekarnička komora nije od organizatora zaprimila potpisne liste potrebne za upis bodova.

Pojašnjenje: Sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju magistara farmacije organizator stručnog skupa dužan je u roku od 15 dana dostaviti Listu pasivnih i aktivnih sudionika na stručnom skupu. Bodovi se upisuju u roku od 7 dana nakon primitka potpisnih lista.


   
Povratak