Datum:   27.12.2016
Privatna osiguranja – pokrivanje participacije od 10kn

Na web stranici HZZOa (HZZO za partnere – Šifrarnici HZZOa; http://www.hzzo.hr/hzzo-za-partnere/sifrarnici-hzzo-a/) objavljen je popis privatnih osiguravatelja koji s HZZOom imaju potpisan ugovor vezano za plaćanje participacije (10kn). Tablicu donosimo u nastavku, a u istoj se nalazi i datum primjene web servisa za pojedinog osiguravatelja.

HZZO će tablicu redovito ažurirati, sukladno ugovorima koje HZZO potpiše s privatnim osiguravateljima.

NAZIV OSIGURAVATELJA

MBDZZS

Datum ugovora

Servis

Datum primjene servisa

HZZO DZO

03580261

 -

osigInfo

01.09.2011

CROATIA zdravstveno osiguranje

01808435

 27.01.2016

infoOthers

21.04.2016

UNIQA osiguranje

01446452

 27.01.2016

infoOthers

25.05.2016

TRIGLAV OSIGURANJE D.D.

00253359

 27.01.2016

infoOthers

01.01.2017

MERKUR OSIGURANJE D.D.

01165011

 29.08.2016

infoOthers

21.09.2016

WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP

01159941     

 19.08.2016

infoOthers

25.11.2016

GENERALI OSIGURANJE D.D.                                   

01251961     

 26.09.2016

infoOthers

19.12.2016

ALLIANZ ZAGREB D.D.

03796795

 09.12.2016

infoOthers

u izradi

   
Povratak