Datum:   2.3.2011
Šifra oslobođenja 56

Prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji od sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite ("participacija") oslobođeni su:

1. članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenog i nestalog branitelja iz Domovinskog rata

2. HRVI iz Domovinskog rata

3. Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata sa utvrđenim oštećenjem od najmanje 30%.

Navedene osobe svoj status dokazuju rješenjem o priznavanju tog statusa odnosno drugim odgovarajućim dokumentom Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,

a šifra oslobođenja je 56.

 

   
Povratak