Datum:   30.12.2010
VAŽNO!!! Obavijesti vezane uz e-recept

Prema planu MZSSa i HZZOa, ordinacije opće/obiteljske medicine, ljekarne i laboratoriji u sustavu primarne zdravstvene zaštite od 02.siječnja 2011.godine kreću s radom u kojem više neće biti papirnatih recepata i uputnica, odnosno mjerodavne su isključivo verzije e-recepata i e-uputnica. U puni rad prve kreću Ličko –Senjska i Međimurska županija. Termini uključivanja ostalih županija mogu se naći ovdje.

Valja upozoriti da su ljekarne iz županija u kojima, prema navedenom planu uključivanja u puni rad, nije započela primjena isključivo e-recepta, a obrađuju pacijenta iz SUSJEDNE županije u kojoj je e-recept u punoj primjeni (pacijent nema papirnati recept) dužne prihvatiti takvog pacijenta te mu izdati lijek na temelju e-recepta bez obzira što je u tom trenutku u njihovoj županiji još uvijek mjerodavan papirnati oblik recepta.
 
Nadalje, u slučaju izvanredne situacije:
1)nestanak struje u zdravstvenoj ustanovi ili
2) nemogućnost uspostave komunikacijske veze prema centralnom sustavu (modem, internet, VPN,...) ili problem na strani centralnog sustava (G1-CEZIH-u)
ljekarnik treba postupiti u skladu s naputkom. Isti možete naći ovdje.
Važno je naglasiti da se lijek u izvanrednoj situaciji može izdati samo na temelju obrasca Povijest bolesti iz PZZa (izgled obrasca možete vidjeti ovdje), odnosno trakice za ponovljive recepte, zajedno s razgovorom s Helpdeskom. Brojeve telefona Helpdeska možete naći ovdje ili na www.cezih.hr.
Pri izdavanju lijeka u izvanrednoj situaciji, ljekarnik je dužan podatke o izdanom lijeku upisati u OČEVIDNIK E-RECEPATA IZDANIH U IZVANREDNOJ SITUACIJI. Isti služi za sigurnost ljekarnika, odnosno kao dokaz da je lijek izdan u skladu s pravilima i propisima.
Očevidnik ljekarna treba voditi elektronički, no u slučaju nestanka struje, podaci se privremeno mogu upisati na obrazac, koji možete naći ovdje. Po dolasku struje podatke s obrasca treba prepisati u elektronički Očevidnik.
Podaci koji se upisuju u Očevidnik su sljedeći:
·         broj upisa u očevidnik
·         ime i prezime pacijenta
·         MBO i datum rođenja pacijenta
·         broj telefona pacijenta (kako bi se pacijent mogao vratiti po trakicu ukoliko je propisan i izdan 1.puta ponovljivi recept/lijek)
·         naziv lijeka, farmaceutski oblik
·         količina lijeka (broj originalnih pakiranja, masa, volumen)
·         datum izrade odnosno izdavanja lijeka
·         redni broj realizacije ponovljivog recepta i broj ponavljanja
·         šifra liječnika koji je lijek propisao
·         ime, prezime i ID djelatnika (šifra zaposlenika iz baze LAUS) Helpdeska koji je lijek/ove rezervirao
·         šifra magistra farmacije koji je lijek izradio/izdao
·         MKB i šifra oslobođenja
·         broj dopunskog osiguranja
·         broj evidencije narkotika
Također, trakica za ponovljive recepte na temelju koje se, zajedno s razgovorom s Helpdeskom, može izdati lijek u izvanrednoj situaciji mora imati sljedeće podatke:
  • ime i prezime pacijenta
  • MBO, datum rođenja
  • naziv i oblik lijeka, ATK šifra, doziranje, br pakiranja
  • oznaka „e-recept“ ukoliko je lijek propisan na elektronički recept. Trakice bez oznake znače da je lijek propisan na papirnati recept
Druge podatke potrebne za izdavanje lijeka dužan je dati djelatnik Helpdeska. Važno je da djelatnik Helpdeska ljekarnika upozori da li je sljedeće izdavanje lijeka na ponovljivi recept dozvoljeno ili je pacijent došao prerano (Pravo na ponovno izdavanje lijeka propisanog na ponovljivi recept može se ostvariti u pravilu najranije 7 dana prije roka predviđenog za sljedeće podizanje lijeka NN 82/10).
Ostale podatke na trakici svaka ljekarna može definirati za sebe, no zaglavlje mora biti kako je gore navedeno i isto za sve.
 
HLJK će, kao i do sada, i dalje inzistirati da se na rad bez papira  u cijeloj Hrvatskoj prijeđe u trenutku kada će se osigurati svi potrebni uvjeti za stabilan i siguran rad sustava.
 
Svoje prijedloge, komentare i probleme s kojima se susrećete u svakodnevnom radu s e-receptom svakako i dalje trebate prijavljivati svojim informatičarima – proizvođačima ljekarničkih aplikacija, a možete poslati i na hljk@hljk.hr  
 
 
Ostali dokumenti važni za rad s e–receptom:
E-recepti – često postavljana pitanja – molimo kliknuti ovdje;
Ostvarivanje prava na lijekove i ortopedska i druga pomagala u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti od 01.siječnaj 2011.godine – molimo kliknuti ovdje
 
   
Povratak