Datum:   28.12.2010
VAŽNO!! TISKANI NOVI PRIRUČNICI

Obavještavamo članove da je Hrvatska ljekarnička komora tiskala dva nova priručnika:
„Formulae Magistrales Croaticae“
i
„Ljekarnička praksa: ljekarnička djelatnost, lijekovi i rukovanje lijekovima“ (Ljekarnički priručnik br. 2)

Priručnike možete nabaviti u uredu Komore po cijeni:

>„Formulae Magistrales Croaticae“- 250,00 kn
„Ljekarnička praksa: ljekarnička djelatnost, lijekovi i rukovanje lijekovima“ (Ljekarnički priručnik br. 2) - 250,00 kn uz popust od 20%

Poštarina nije uključena u cijenu. Narudžbe možete poslati putem e-maila (hljk@hljk.hr), faksom (na broj 01/461-6017) ili poštom. Priručnike možete preuzeti i osobno u uredu Komore, Martićeva 27/III.
   
Povratak