Datum:   31.10.2014
Novo izdanje Hrvatske farmakopeje u elektroničkom (on - line) obliku

HRVATSKA FARMAKOPEJA

Izdanja HRF 2.0 i 3.0 s Dodacima

Hrvatska farmakopeja:

  • Prema Zakonu o lijekovima je obvezujuća i prema Pravilima dobre ljekarničke prakse dio je obvezne stručne literature ljekarni na teritoriju Republike Hrvatske
  • Prilagođena je prije svega potrebama ljekarnika; sadrži prijevode monografija i s njima povezanih općih poglavlja Europske farmakopeje odabranih na temelju opsežne ankete provedene prvenstveno među ljekarnicima te farmaceutima s drugih područja rada.
  • Pruža pregled normi kakvoće primjenjivih na cijelu Europsku Uniju i ostale zemlje potpisnice Konvencije o izradi Europske farmakopeje
  • U skladu s Ph. Eur. redovito se ažurira i nadopunjava odgovarajućim Dodacima
  • Prenosi Normirane izraze (Standard terms) sa službenim engleskim i hrvatskim izrazima za farmaceutske oblike, putove primjene lijeka i spremnike, čepove i pribor za humanu i veterinarsku primjenu lijekova
  • Svako novo izdanje ili Dodatak upotpunjava se novim informativnim tekstovima, smjernicama i regulativom važnom u ljekarničkoj struci
  • Osim što omogućuje provjeru certifikata analize i provedbu zakonski propisanih ispitivanja tvari koje se u ljekarni koriste za izradu galenskih i magistralnih pripravaka, svakom ljekarniku može poslužiti kao priručnik, udžbenik ili repetitorij.

 Na adresi http://demofarmakopeja.halmed.hr može se pristupiti demo verziji i na primjeru provjeriti kako izgledaju nova izdanja Hrvatske farmakopeje.


Cijena jednogodišnje licence za pristup svim izdanjima i dodacima iznosi 930,00 kn + PDV.

Jedna licenca omogućuje pristup Hrvatskoj farmakopeji s dvaju računala


Zahtjev za registraciju može se uputiti Agenciji za lijekove i medicinske proizvode na https://farmakopeja.halmed.hr (pristup narudžbenici). Licence se također preuzimaju on-line.


   
Povratak