Datum:   26.11.2010
U NN 131/10 od 24.11.10 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima uvjetima i načinu...

U NN broj 131/10 od 24. studenog 2010 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
Prema navedenim izmjenama izabrani doktor kao i ugovorni doktor nakon pružene zdravstvene zaštite mogu osiguranoj osobi izdati povijest bolesti na tiskanici Povijest bolesti iz ordinacije PZZ-a, koju ovjeravaju svojim potpisom i pečatom ordinacije.
Osigurana osoba obvezna je ovjerenu tiskanica Povijesti bolesti sačuvati do ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja navedenih na Povijesti bolesti. U određenim izvanrednim situacijama utvrđenim ovim Pravilnikom kao drugim općim aktima Zavoda, osigurana osoba može uz predočenje ovjerene tiskanice Povijesti bolesti ostvariti pravo na pojedine vidove zdravstvene zaštite (lijekove propisane na e-recept u ljekarni, primarnu laboratorijsku dijagnostiku propisanu na e-uputnicu za primarnu laboratorijsku dijagnostiku), na način i po postupku utvrđenom provedbenim naputkom Zavoda.
Tiskanica Povijesti bolesti iz ordinacije PZZ-a mora sadržavati podatke o: doktoru primarne zdravstvene zaštite i ordinaciji, osiguranoj osobi, utvrđenom zdravstvenom stanju na dan izdavanja povijesti bolesti i ordiniranoj terapiji.«
U istim Narodnim novinama objavljen je i
• Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o propisivanju i izdavanju lijekova na recept
• Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
• Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
• Odluka o utvrđivanju popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
   
Povratak