Datum:   11.11.2010
Obavijesti o e-receptu

Pilot projekt e-recepta je u punom zamahu, u cijeloj RH. Intenzivno se radi na otklanjanju problema kako bi se moglo ući u 2.fazu („paralelni rad“ odnosno „rad bez papira“).

HLJK će, kao i do sada, i dalje inzistirati da se na rad bez papira prijeđe u trenutku kada će se osigurati svi potrebni uvjeti za stabilan i siguran rad sustava.
U međuvremenu vas molimo da u HZZO prijavite svaku promjenu u poslovanju ljekarne (npr. promjenu odgovorne osobe, odlazak/zapošljavanje novog magistra farmacije, dobivanje odobrenja za samostalni rad stažista magistra farmacije). Isto je potrebno za nesmetan rad, budući CEZIHu mogu pristupiti samo magistri farmacije putem svojih smart kartica.
Također, bitno je da HZZOu prijavite i broj telefona ljekarne/ljekarnika, koji je dostupan u ljekarni za vrijeme radnog vremena, a koji je u funkciji i u slučaju nestanka struje, kvara… budući će se HelpDesk moći nazvati ISKLJUČIVO s tog broja telefona.
 
Sve druge probleme, prijedloge… s kojima se susrećete u svakodnevnom radu s e-receptom svakako i dalje trebate prijavljivati svojim informatičarima – proizvođačima ljekarničkih aplikacija, a možete poslati i na hljk@hljk.hr.
   
Povratak