Datum:   4.3.2010
Sudjelovanje u studentskoj praksi

 

Sudjelovanje u studentskoj praksi
 
Obavještavamo zainteresirane magistre farmacije zaposlene u ljekarnama na području cijele zemlje, koji ispunjavaju potrebne uvjete, da mogu sudjelovati u obveznoj stručnoj studentskoj praksi kao mentori studentima pete godine studija farmacije.
 
Studenti pete godine koji su upisali studij farmacije prema novom programu po Bologni obvezni su stručnu praksu na petoj godini obavljati prema nastavnom programu u trajanju od 150 sati.
 
Magistar farmacije za mentoriranje studentske prakse u ljekarni mora ispunjavati sljedeće uvjete:
-        imati najmanje 5 godina radnog iskustva u ljekarničkoj djelatnosti,
-        biti zaposlen u ljekarni u kojoj rade najmanje dva magistra farmacije,
-        imati završen tečaj za mentore odobren od strane Hrvatske ljekarničke komore.
 
Svim mentorima-magistrima farmacije HLJK dodjeljuje odgovarajući broj bodova za trajno stručno usavršavanje.
 
Prijave za mentorski sustav se vrše elektroničkim putem, slanjem prijave na e-mail adresu Komore hljk@hljk.hr do 20. ožujka 2010.
 
Prilikom slanja prijave, potrebno je navesti:
-        naziv ustanove/ljekarne,
-        adresu ustanove/ljekarne
-        e-mail adresu ljekarne ili magistra farmacije koji se prijavljuje u mentorski sustav
-        broj telefona ljekarne
-        broj zaposlenih magistara farmacije u ljekarni
-        broj studenata koji može primiti ljekarna
 
Unaprijed zahvaljujemo na suradnji!
 
HLJK
   
Povratak