Datum:   29.1.2010
Važna obavijest trošarine

Prema posljednjem naputku Carinske uprave (od 29.siječnja 2010.), ljekarne koje od galenskog laboratorija ljekarničke ustanove nabavljaju lijek – galenski pripravak (alkohol 70%) nisu obvezne tražiti odobrenje za oslobođenje od plaćanja trošarine na alkohol, niti su obvezne upisati se u registar trošarinskih obveznika. Sve ljekarne koje nabavljaju koncentrirani alkohol za potrebe izrade galenskih i magistralnih pripravaka dužne su postupiti prema naputku kojeg smo objavili 27.siječnja 2010.
   
Povratak