Datum:   23.9.2009
U NN broj 113/09 od 21.09.2009. objavljena je:

U NN broj 113/09 od 21.09.2009. objavljena je:
1) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova HZZO-a
2) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova HZZO-a
3) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova HZZO-a
   
Povratak