Datum:   17.2.2020
Ljekarne koje imaju organiziran rad u jednoj smjeni_rad subotom_dostava podataka_VAŽNO

Poštovani članovi Hrvatske ljekarničke komore,

sukladno članku 16. Pravilnika o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe (NN 106/2019), tumačenju Ministarstva zdravstva i praksi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ljekarna može raditi duže od predviđenog radnog vremena pravilnikom (pon-pet 7:00 do 20:00 h, sub 8:00 do 13:00 h) ako za to postoji potreba i ako za to ima kapacitete, a ne može raditi kraće odnosno ne raditi subotom.

Nastavno na Vaše učestale upite o obvezi rada subotom, konkretno postoji li mogućnost da ljekarne koje rade u jednoj smjeni, prateći rad liječničke ordinacije, i koje ispune vremenski normativ od 40 sati rada tjedno od ponedjeljka do petka ne rade subotom, pokrenuti su pregovori s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje da se omoguće iznimke od gore navedenog okvira radnog vremena, odnosno mogućnost da pojedine ljekarne ne rade subotom.

Slijedom navedenog, molimo sve ljekarne koje imaju organiziran rad u jednoj smjeni i ne mogu organizirati rad subotom, a ispunjavaju vremenski normativ od 40 sati tjedno (od ponedjeljka do petka), da na mail ljekarnistvo@hljk.hr najkasnije do srijede, 19.2.2020. u 16:00 sati dostave sljedeće podatke kako bismo ih mogli dostaviti Ministarstvu:

1.      Naziv ljekarne-privatne prakse/naziv ustanove i ljekarničke jedinice;
2.      Adresa ljekarne-privatne prakse/adresa ustanove i ljekarničke jedinice;
3.      Odgovorna osoba (nositelj privatne prakse/ravnatelj ustanove i voditelj ljekarničke jedinice);
4.      Planirano radno vrijeme (koje ne uključuje subotu).

Molimo Vas da poštujete gore navedeni rok jer se po proteku istog više neće moći vršiti promjene.

Hvala na razumijevanju!

Vaša Komora


   
Povratak