Datum:   15.10.2019
Prijave za specijalističko usavršavanje magistara farmacije za 2020.godinu

Poštovani,

sukladno članku 5. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistara farmacije NN 73/08, a u svrhu izrade Plana specijalizacija za narednu 2020. godinu, pozivamo magistre farmacije, proizvođače lijekova, odnosno medicinskih proizvoda, te veledrogerije da zaključno s 30. listopadom 2019. godine dostave svoje prijedloge godišnjeg plana specijalizacija uredu Hrvatske ljekarničke komore na mail adresu hljk@hljk.hr.

Hrvatska ljekarnička komora


   
Povratak