Datum:   18.7.2019
E-Savjetovanje: Pravilnik o stručnom nadzoru u ljekarništvu

Poštovani članovi Hrvatske ljekarničke komore,

na sljedećem linku nalazi se PRIJEDLOG Pravilnika o stručnom nadzoru u ljekarništvu.

Navedenim pravilnikom uređuje se način organiziranja i provođenja stručnog nadzora nad radom ljekarni, ljekarničkih ustanova, ljekarničkih depoa, galenskih laboratorija, laboratorija za provjeru kakvoće galenskih pripravaka i identifikaciju ljekovitih tvari te magistara farmacije u obavljanju ljekarničke djelatnosti.

Novosti koje donosi novi pravilnik mogu se sažeti kao sljedeće:

-smanjuje se broj članova povjerenstva za stručni nadzor

-uvode se rokovi za izvršenje određenih obaveza npr. sačiniti godišnje izvješće i godišnji plan stručnog nadzora

-uvodi se dodatan uvjet za provoditelje – potpisana izjava o čuvanju tajnosti podataka

-proširuje se odredba o opsegu stručnog nadzora

-smanjuje se broj provoditelja izvanrednog stručnog nadzora s tri na dva, čime se broj provoditelja redovnog i izvanrednog stručnog nadzora izjednačuje

-rok za najavu stručnog nadzora smanjuje s 8 na 3 dana

-usklađuje se odredba o sadržaju zapisnika sa samim sadržajem zapisnika

-ukida se odredba članka 14. odnosno ukida se mogućnost usmenog nalaganja izvršenja potrebnih mjera za otklanjanje stručnih nedostataka.

Nadalje, s obzirom da je Vijeće Komore na svojoj sjednici dana 21.3.2019. godine donijelo Priručnik o kompetencijskom okviru, postupanje u skladu s istim postat će dio stručnog rada ljekarnika koji će se nadzirati u godinama koje slijede. Kompetencijski okvir je skup kompetencija koje ljekarnik treba razvijati kako bi uspješno i kvalitetno izvršavao zadatke s kojima se svakodnevno susreće. Potiče osobni i stručni razvoj te je posljednjih godina postao važna komponenta cjeloživotnog učenja i odgovor na potrebu za transparentnim usavršavanjem i prepoznatljivošću stručnjaka u zdravstvu.

Dodatno, s obzirom da Ministarstvo ponekad ne osigura dovoljno sredstava za provođenje stručnog nadzora, kao i da ponekad uopće ne osigura sredstva za provođenje stručnog nadzora, uvodi se odredba koja omogućava Komori da i u takvim, iznimnim situacijama uspije provesti planirane stručne nadzore koristeći sredstva iz vlastitog proračuna.

Slijedom navedenog, dostavljamo Vam prijedlog Pravilnika o stručnom nadzoru s izmjenama i obrazloženjem za svaku pojedinu odredbu koja se mijenja OVDJE.

Također Vam dostavljamo čistopis prijedloga Pravilnika o stručnom nadzoru OVDJE.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst Pravilnika do 1. rujna 2019. godine na e-mail adresu: ljekarnistvo@hljk.hr s naznakom „primjedbe na Pravilnik o stručnom nadzoru.“

Vaša Komora


   
Povratak