Datum:   13.12.2017
Dostavljene primjedbe na Prijedlog izmjene i dopune Statuta Hrvatske ljekarničke komore

PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA HRVATSKE LJEKARNIČKE KOMORE

DOSTAVLJENE U VREMENU e savjetovanja

 

 

Pošiljatelj:                       Branka Surina [branka_surina@yahoo.com]

Poslano:                          15.studenog 2017 15:18

Primatelj:                        ljekarnistvo@hljk.hr

Predmet:                        Primjedbe na izmjene i dopune Statuta Hrvatske ljekarničke komore

 

Zastavica uputa za daljnji rad:        Upute za daljnji rad

Stanje zastavice:            Obilježen zastavicom

 

Poštovani,

slažem se sa svim izmjenama i dopunama i podržavam ih, ali posebno bih naglasila potrebu za izmjenom članka 22., jer mislim da postoji stvarna i velika potreba da Predsjednik Komore bude osoba zaposlena na puno radno vrijeme.

U članku 22. mijenja se dosadašnji stavak 8.i glasi:

„Predsjednik Komore može obavljati svoje poslove sukladno Statutu i drugim aktima Komore zasnivanjem radnog odnosa na puno ili nepuno radno vrijeme.“

Srdačan pozdrav,

Branka Šurina

__________________________________________________________________________________

Pošiljatelj:                       Slaven Falamic [sfalamic1983@gmail.com]

Poslano:                          15.studenog 2017 16:34

Primatelj:                        ljekarnistvo@hljk.hr

Predmet:                        primjedbe na izmjene i dopune Statuta Hrvatske ljekarničke komore

 

Zastavica uputa za daljnji rad:        Upute za daljnji rad

Stanje zastavice:            Obilježen zastavicom

 

Poštovani!

Nisam suglasan sa slijedećim promjenama statuta:

Predsjednik Komore može obavljati svoje poslove sukladno Statutu i drugim aktima Komore zasnivanjem radnog odnosa na puno ili nepuno radno vrijeme

Smatram kako predsjednik Komore mora zasnovati svoj radni odnos u punom radnom vremenu. S obzirom na loš položaj ljekarnika u Hrvatskoj i izloženosti pravnim i financijskim nesigurnostima, najnižoj cijeni usluge u Europi i ostalom smatram da se problemima mora baviti Komora na čelu s predsjednikom u punom radnom vremenu. Nepuno radno vrijeme nije prikladno za ovu funkciju i implicira moguć kumulativni radni odnos. Predsjednik mora biti posvećen svom poslu u ovako odgovornoj funkciji u punom radnom vremenu

Ukoliko predsjednik po isteku mandata ne bi bio ponovno izabran za predsjednika Komore,  ponudit će mu se ugovor o radu za obavljanje poslova na sistematiziranom radnom mjestu u uredu Komore prema njegovoj stručnoj spremi i radnim sposobnostima ukoliko ispunjava uvjete za radno mjesto propisane odredbama Pravilnika o radu Hrvatske ljekarničke komore .

Predsjedniku Komore koji je razriješen dužnosti predsjednika neće se ponuditi ugovor o radu.

 

Smatram kako je ova odredba neprihvatljiva i ne treba biti uvrštena u statut. Naime, tako može doći do multipliciranja radnih mjesta nepotrebno, po isteku mandata takva osoba ne bi trebala imati ovakvu privilegiju. Nitko od članova različitih povjerenstava u Komori ne biva plaćen za svoj doprinos i ljudi rade dobrovoljno na napredak struke. Ukoliko bi potencijalni bivši predsjednik želio doprinijeti Komori neka to čini na dobrovoljnoj bazi, a ne kroz osigurano radno mjesto nakon mandata koji nam nisu donijeli veliki napredak u struci, niti materijalno niti pravno.

 

S poštovanjem

Slaven Falamić, mag.pharm., spec.klin.pharm.

 

Pošiljatelj:                       Ljekarna Homeosan Selnica [ljekarnahomeosan.selnica@gmail.com]

Poslano:                          17.studenog 2017 16:36

Primatelj:                        ljekarnistvo@hljk.hr

Predmet:                        Primjedba na izmjene i dopune Statuta HLJK

 

Poštovani,

 

Budući da mjesto predsjednika Komore i dalje ostaje reizborno tj. nakon isteka mandata od 4 godine bira se novi predsjednik .Predsjedniku Komore koji je razriješen dužnosti  po prijedlogu koji ste nam poslali neće se ponuditi ugovor o radu nego  ugovor o radu za obavljanje poslova na sistematiziranom radnom mjestu u uredu Komore prema njegovoj stručnoj spremi / a to se zna da je magistar farmacije /, pa se postavlja pitanje što ako se svake četiri godine bude mijenjao predsjednik Komore gdje i što će raditi svi ti magistri farmacije i tko će financirati sve te prihode visoke spreme.

 

S poštovanjem,

Jagoda Ćerić, mag.pharm.

 

Pošiljatelj:                       Tomislav Tomić [ttomic893@gmail.com]

Poslano:                          19.studenog 2017 19:18

Primatelj:                        ljekarnistvo@hljk.hr

Predmet:                        primjedbe na izmjene i dopune Statuta Hrvatske ljekarničke komore

 

Poštovani

 

Priložio bih svoje dopune Statuta Komore kao što je navedeno u svrhu unaprijeđenja struke. Kao magistar farmacije nemam mnogo iskustva s pravnim tekstovima pa ću svoje sugestije navesti riječnikom koji nije pravno-formalni.

Mislim da bi izmjene statuta trebale obuhvaćati:

1.) Reguliranje i koordinaciju redovnih stručnih nadzora svih ili barem većine ljekarni u Hrvatskoj tako da stručni nadzor Komore obuhvati svaku ljekarnu barem jednom u jednu ili dvije godine. Time bi se u slučaju kvalitetno obavljenih nadzora svakako unaprijedila struka, a izbacila mogućnost kršenja Pravilnika o izdavanju lijekova. Ono što bi bilo ključno je pregled nad Knjigom privatnih recepata za koju smatram da tek manji broj ljekarni u Hrvatskoj uopće ima. Ne samo da bi se unaprijedila struka ograničavanjem i kažnjavanjem kršenja zakona nego bi se maksimalno reducirala štetna i nepoželjna zloupotreba lijekova za pacijente kojima ih magistri često izdaju bez recepta, a za koje ne odgovaraju i koje obično vlasnici privatnih ljekarni potiču u svrhu povećanja prodaje bez imalo obzira za zdravlje populacije.

2.) Prekršajne i kaznene odredbe za vodstvo i članove skupštine Komore u slučaju pogodovanja privatnom interesu. Pod tim mislim na trgovinu utjecajem ili zapošljavanjem preko veze u javnom i privatnom sektoru općenito. Time bi se konačno udarili jako nužni temelji ravnopravnosti svih članova Komore, a sama Komora bi prestala služiti tome da štiti interese samo uskog kruga privatnika od zakona već da štiti interese svih ljekarnika u RH. U slučaju sumnje i pokretanja istražnog ili bilo kakvog sudskog postupka za nekog od članova Komore trebala bi mu se nakratko suspendirati uloga u Komori, a u slučaju potvrde u vidu pravomoćne sudske presude ili gubitka ili ugroze ugleda Komore oduzeti licenca za rad i isključiti iz Komore u trajanju od minimalno 5 godina.

3.) Odredbe kojima će se konačno definirati Komora kao sindikat ljekarnika, a ne kao što je sada već godinama-poligon za trgovinu utjecajem, korupciju i zapošljavanje preko veze. Takva Komora bi se brinula za uvjete rada ljekarnika, a pogotovo njihove plaće te bi se usmjerila protiv zlostavljanja na poslu kojem sam često svjedočio u svojoj karijeri u privatnom ljekarništvu u Zagrebu.

 

4.) Trebali bi se javno objaviti rezultati godišnje državne ili druge financijske revizije Komore. Držim da je to jako važno tako da se prevenira da uski krug članova Komore koristi njena sredstva u svrhu lažne i potpuno beskorisne samopromocije koja ne služi nikome nego njihovoj moći i daljnjoj trgovini utjecajem. Sredstva trebaju biti usmjerena u poboljšanje rada ljekarni, pogotvo materijalnom statusu ljekarnika i zaštiti njihovih prava, a ne u totalno zastarjeli pristup- tzv. promociju struke od koje već godinama nitko nema koristi, a struka se sve više i više marginalizira takvim pasivnim i štetnim pristupom koji očito ne pokazuje rezultate. 

 

Srdačan pozdrav

Pošiljatelj:                       ljerka kovačićek [ljkovacicek@gmail.com]

Poslano:                          29.studenog 2017 14:21

Primatelj:                        hljk@hljk.hr

Predmet:                        Re: PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA HRVATSKE LJEKARNIČKE KOMORE

Poštovani,

zahvaljujem se na temeljitim informacijama o izmjenama Statuta.

Potpuno PODRŽAVAM obrazloženja za izmjene navedenih članaka-DA.

Malo mi je nejasno( iz financijkih razloga) sljedeće:

"U članku 22. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:„Ukoliko predsjednik po isteku mandata ne bi bio ponovno izabran za predsjednika Komore,  ponudit će mu se ugovor o radu za obavljanje poslova na sistematiziranom radnom mjestu u uredu Komore prema njegovoj stručnoj spremi i radnim sposobnostima ukoliko ispunjava uvjete za radno mjesto propisane odredbama Pravilnika o radu Hrvatske ljekarničke komore ".iako mislim,da je i to rješivo.Puno uspjeha u radu i srdačan pozdrav,

 Ljerka Kovačićek____________________________________________________________

 

Pošiljatelj:                       Ljekarna Vuković [kontakt@ljekarna-vukovic.com]

Poslano:                          29.studenog 2017 14:20

Primatelj:                        hljk@hljk.hr

Predmet:                        RE: PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA HRVATSKE LJEKARNIČKE KOMORE

 

Poštovana gđo.Soldo,

 

Imate apsolutnu potporu s naše strane, bez profesionalizacije funkcije predsjednika komore sav vaš rad bi se sveo na održavanje postojećeg (neodrživog ) stanja i mariginalizaciju struke.

 

 

Srdačan pozdrav,

Miljenko Vuković,mag.pharm.

__________________________________________________________________________________

 

Primjedbe i prijedlozi na prijedlog izmjena i dopuna Stauta HLJK-e

Poštovani,

Moje primjedbe i prijedlozi na predložene izmjene i dopune Statuta HLJK-e su sljedeće :

Čl. 3 prijedloga izmjena i dopuna Statuta sadašnjeg čl.7 Statuta

  Smatram da navedeni članak nije usaglašen sa postojećim zakonskim okvirima te time ne može dobiti suglasnost ministra.

Obrazloženje navedenog članka dato na sjednici Vijeća HLJK-e da će se dodati da  magistri farmacije bez položenog stručnog ispita ne mogu obavljati ljekarničku djelatnost (što je jasno iz samih zakonodavnih okvira) niti sudjelovati u radu tijela HLJK-e nije točno jer to opovrgava čl. 8, čl.9 Statuta,  a to nije promijenjeno. Čak i da se ti članci i izmjeni nisam sigurna da se time ne krše pravila jednakopravnosti u obvezama i pravima članstva koji plaćaju članarinu.

U sadašnjem Statutu stoji da su magistri farmacije u smislu važećeg  Statuta zdravstveni radnici,  a Zakon o zdravstvenoj zaštiti definira tko su zdravstveni radnici , te nije logično  u čl.7.st. 3. brisanje " a koji obavljaju ljekarničku  djelatnost"

Smatram da navedena izmjena u ovom trenutku nije opravdana. Novim načinom obrazovanja na FBF- u svi studenti završetkom školovanja dobivaju licencu pa ovo neće biti  potrebno mijenjati.

Navedenim primjedbama  nije  mi namjera "zatvoriti vrata" magistrima farmacije koji nemaju licencu nego ih potaknuti da polože stručni ispit ,stručno se usavršavaju te se aktivno uključe u riješavanje problema ljekarništva ma gdje radili. Mi i danas imamo puno kolegica i kolega koji ne obavljaju ljekarničku djelatnost , a imaju odobrenje za samostali rad te se stručno usavršavaju.

Čl.5 prijedlog izmjena i dopune  Stauta sadašnjeg čl.17.st.3.

Smatram da navedeni članak treba ostati odnosno mjesto Glavne tajnice Komore jer mora postojati osoba koja vodi ured Komore, a mjesto predsjednika Komore je na mandat od četiri godine i podložno reizboru . Ovo je bitno zbog kontinuiteta u radu Komore,   kvalitete pružanja usluge prema članstvu i načina vođenja ureda.

Ako dođe do profesionalizacije rada Predsjednika Komore moraju se revidirati ovlasti i opseg poslova.

Ono što je puno bitnije je da Predsjednik i Glavni tajnik Komore imaju kvalitetnu suradnju  i međusobno povjerenje i uvažavanje.

Čl.6. prijedloga izmjene i dopune Statuta  sadašnjeg čl.18. st.2

Moj prijedlog je da se ne briše taj stavak nego doda " može biti savjetnik sukladno  dogovoru s novim predsjednikom Vijeća".Na ovaj način ostaje opcija savjetovanja ali i ne mora ako novi predsjednik Vijeća smatra da ne treba takav vid suradnje ili je dosadašnji predsjednik Vijeća odbije.

Čl.7.prijedloga izmjene  i dopune Statuta sadašnjeg čl.19.st.1.toč.11.

Smatram da se ovo ne treba mijenjati i da u ovlasti Vijeća i dalje ostane to pravo da donosi odluku o obnavljanju i oduzimanju Odobrenja za samostalni rad kao jednog šireg tijela Komore .Ovo doprinosi demokraciji i transparentnosti u radu Komore , a aktima treba što preciznije definirati uvjete za dobivanje licence. Postavljam pitanje što bi bilo da se ovo usvoji pa da npr. Vijeće donosi prijedlog da se nekome oduzme licenca ,  a predsjednik mu odobri licencu.Ovo bi se odnosilo samo na specifične pojedinačne slučajeve.

Većina licenci treba biti po "automatizmu" ( da se ustanovi redovito plaćena članarina i  dovoljan broj bodova za  stručnu edukaciju) i to naravno potpisuje predsjednik Komore.

Čl.9. prijedloga izmjenei dopune Statuta  sadašnjeg čl.22.st.8.

Suglasna sam s navedenom izmjenom uz dodatak stavka. Jasni su mi problemi s kojima se susreće predsjednik Komore koji želi kvalitetno i predano obavljati svoju funkciju te mu je to otežano zbog obveza u matičnoj ustanovi. Zbog toga sam za prijedlog da predsjednik Komore može obavljati svoje poslove sukladno Statutu i drugim aktima Komore zasnivanjem radnog odnosa na puno ili nepuno radno vrijeme ali bih dodala "ili može obavljati bez zasnivanja radnog odnosa"

Na ovaj način je omogućeno da i budući predsjednici Komore koji nisu iz Zagreba mogu odlučiti o načina rada i organizacije svoga djelovanja u Komori.

Čl.9 prijedloga izmjene  i dopune Statuta sadašnjeg čl.22 st .9.

Smatram da u članku 22. ne treba  dodavati stavka 9. jer Komora je pravna osoba s javnim ovlastima te za  svako radno mjesto treba  se provesti natječaj, a ovo je u suprotnosti. Prema mojim saznanjima navedenu stavku članka Statuta  nema nijedna komora u zdravstvu.

Predložila bih da se novoizabrani predsjednik Komore pokuša u matičnoj ustanovi dogovoriti i sklopiti aneks Ugovora o radu o načinu organizacije i međusobnih odnosa dok mu traje mandat u Komori.

Svakoj ljekarničkoj ustanovi  trebala bi biti čast da je njihov djelatnik izabran za predsjednika Komore te mu izaći u susret sklapanjem aneksa Ugovora o radu.

Či.11 izmjena i dopuna Stauta sadašnjeg čl.26.st.2

Ovaj stavak treba ostaviti u slučaju da predsjednik obavlja posao bez zasnivanja radnog odnosa.

I na kraju moram se osvrnuti na način donošenja ovog prijedloga izmjena i dopuna Statuta .Smatram da nije u redu da tekst izmjena i dopuna  samo osvane na web stranicama HLJK-e bez da je tekst prošao  Vijeće Komore , područna vijeća i podružnice te je tako zanemarena demokratska procedura .

Većina kolega se slabo snalazi u pravnoj terminologiji i bez obzira što je objavljeno na web stranici i na neki način svima dostupno, većina nije u stanju protumačiti što znače izmjene članaka Statuta, a ove izmjene i dopune značajno mijenjaju ustroj Komore.

Molim da ove  moje prijedloge i primjedbe prihvatite  dobronamjerno i želim da nam rad Komore bude što efikasniji , transparentniji i da doprinosi razvoju ljekarničke djelatnosti.

Lijep pozdrav,

                                                                                        Slavka Blaško,mag.pharm.

                                                                   Predsjednica podružnice HLJK-e Varaždinske županije

Pošiljatelj:                       Josip Mikulčić [j.mikulcic.559@gmail.com]

Poslano:                          29.studenog 2017 18:33

Primatelj:                        ljekarnistvo@hljk.hr

Predmet:                        primjedbe na izmjene i dopune Statuta Hrvatske ljekarničke komore

 

Poštovani

Obzirom na predložene izmjene uloga Glavnog tajnika i Predsjednika Komore i tome bliskom tematikom, smatram da takvu inicijativu mogu poduprijeti jedino ako obzirom na izmjene drugih članaka Komore uključujući izmjene članka 22., stavka 8. (Predsjednikovo zasnivanje ugovora o radu u Komori) ne budu predstavljale prigodno stvaranje radnog mjesta Predsjedniku Komore obzirom na dugo diskutirani navodni odlazak Ane Soldo s postojećeg radnog mjesta u Gradskim ljekarnama. Ako bi izmjene stvorile radno mjesto praktički točno kad i navodno nestaje njeno radno mjesto u Gradskim ljekarnama smatram takvu inicijativu čistim sukobom interesa. (Osim ako plaća ne bi bila simboličan minimalac.)

Takvu bi inicijativu bilo racionalno podržati jedino kad bi Komora ravnopravno zastupala interese svih ljekarnika-njenih članova, ali obzirom da ona, koliko već vidim, desetljećima služi samo štićenju određenih vlasnika privatnih ljekarničkih lanaca od zakona RH, neprovođenju stručnog nadzora i uzurpaciji ljekarničke samostalnosti, vjerujem da takva inicijativa ipak ide na ruku nedopustivog, a moguće i nepopravljivog statusa quo.

Da se razumijemo, nemam osobno ništa protiv Komore i njenog vodstva, ali obzirom na predložene izmjene Statuta za koje držim ih je većina nominalne ili semantičke uloge kao i rezultate rada Komore u posljednjih nekoliko godina te usporedno pogoršanje materijalnog i svakog drugog statusa ljekarnika u RH, ovakve kozmetičke promjene Statuta ne mogu podržati.

Veliku ulogu u oduzimanju moći uskom krugu članova Komore imale bi promjene statuta u definiranju postupka odabira vodstva Komore ka demokratizaciji i načelu 1 član=1 glas (tako da svaki član sudjeluje u odabiru vodstva). Tako bi vodstvo Komore konačno bilo prisiljeno raditi u svrhu općeg dobra, a ne partikularnih interesa.

Opet, bojim se da onaj koji ove prijedloge čita ne odbaci ih prije samog razmatranja koje se također provodi u mutnim i Statutom nedefiniranim okolnostima.

Srdačan pozdrav

 

Pošiljatelj:                       Branka Surina [branka_surina@yahoo.com]

Poslano:                          30.studenog 2017 12:45

Primatelj:                        hljk@hljk.hr

Predmet:                        Re: PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA HRVATSKE LJEKARNIČKE KOMORE

 

Poštovani,

    iako sam već poslala svoj komentar na navedenu mail adresu, željela bih i ovim putem još jednom dati podršku izmjenama Statuta jer smatram da je to nužno potrebno iz gore navedenih razloga, želimo li da nam struka konačno krene naprijed.

    Slažem se da samim činom profesionalizacije funkcije predsjednika apsolutno prestaje potreba za postojanjem funkcije glavnog tajnika Komore.

Srdačan pozdrav,

Branka Šurina

 

UDRUGA PRIVATNIH POSLODAVACA U ZDRAVSTVU

ZAGREB, Rugvička 1

OIB: 83107596428

žiro-račun: HR582360000-1101243236

Telefoni: (01) 61 90 001, (01) 61 90 003, Tel/faks (01) 61 90 005

http://www.uppz.hr

e-mail: uppz@uppz.hr

P R O M E M O R I J A

u svezi prijedloga izmjene i dopune Statuta Hrvatske ljekarničke komore

         Uvodno je potrebno naglasiti, da je HLJK pravna osoba s javnim ovlastima, kako to propisuje i članak 34. stavak 1. Zakona o ljekarništvu.  Drugo, HLJK je asocijacija, koje su članovi po sili zakona/obveznost članstva, osobe koje su završile fakultet zdravstvenog usmjerenja, prema struci, tj. Farmaceutsko-biokemijski fakultet i koji su time stekli status zdravstvenog radnika prema definiciji iz članka 124. stavak 1.  Zakona o zdravstvenoj zaštiti, tj. osobe koje neposredno i u vidu zanimanja pružaju zdravstvenu zaštitu stanovništvu. Identične odredbe propisuje članak 18. stavak 1. Zakona o ljekarništvu.

         Konkretne primjedbe, vezano za inicijativu za izmjenu i dopunu Statuta HLJK:

         Člankom 3. izmjene i dopune Statuta predložena je izmjena članka 7. stavak 2. važećeg Statuta  u smislu, da se nakon riječi „farmacije“ briše tekst: „s položenim stručnim ispitom“. Prijedlog nije zakonit. Naime, članak 33. stavak 2. Zakona o ljekarništvu, kao uvjet za članstvo u Komori, za druge mag.pharm., uvjetuje „položeni stručni ispit“. Pravno logično, da bi se mogao ispuniti uvjet iz definicije zdravstvenog radnika o NEPOSREDNOSTI  pružanja zdravstvene zaštite u vidu zanimanja.   Zdravstveni radnik može neposredno, tj. samostalno obavljati poslove svog zanimanja TEK kad položi stručni ispit. Prije toga, on ne može postati član HLJK.

         U članku 9. izmjena i dopune Statuta, predložena je izmjena članka 22. Statuta, u smislu, da se dosadašnji stavak 8. mijenja/zamjenjuje s novim tekstom, prema kojem predsjednik HLJK     m o ž e    obavljati svoje poslove u HLJK  zasnivanjem radnog odnosa sa punim  ili nepunim radnim vremenom?

         Norma je pisana u kondicionalu,   m o ž e ?  Tekst norme „zasnivanje radnog odnosa“  presumira natječaj,  vezano za izbor, jer je Komora tijelo s javnim ovlastima, što znači mogućnost izbora za to radno mjesto između kandidata istih kvalifikacija.  Izbor, isključuje mogućnost imenovanja, kako je to ozakonjeno za subjekt u privatnom/mješovitom vlasništvu (npr. ljekarnička ustanova, da ravnatelja imenuje/opoziva osnivač – ovlasti iz članka 73. Zakona o zz, vezano za članak 37. Zakona o ustanovama, koji se nadovezuje na članak 36. istog Zakona). Sukladno tome, u Statutu, s tim u svezi,  nije  utvrđeno  koje tijelo raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa za  radno mjesto s posebnim ovlaštenjima u procesu rada – inokosno poslovodno tijelo -  kako je to člankom 19. stavkom 1. točkom 25. Statuta, još uvijek propisano za imenovanje glavnog tajnika. 

         Izbor predsjednika Komore na opisani način za zasnivanje radnog odnosa po natječaju,  bilo bi u koliziji s člankom 22. Statuta, koji propisuje da predsjednika bira i imenuje Glavna skupština (odredba, koja „izvire“ iz razrade koncepcije, da je predsjednik Skupštine  Komore „prvi među jednakima“, to znači izabran između delegata Skupštine, koji bi dužnost predsjednika trebao obavljati  na volonterskoj osnovi, jer je u radnom odnosu, prema zanimanju koje posjeduje u ljekarni/ljekarničkoj ustanovi ili subjektu sekundarne/tercijarne razine, ili jer je nositelj djelatnosti privatne ljekarničke prakse, čime je stekao status osigurane osobe). U tom slučaju,  kada bi predsjednik Komore zasnovao radni odnos u Komori,  on bi, uvjetno rečeno, postao ravnatelj Komore, a dužnost predsjednika Skupštine ostalo bi  upražnjeno ?? To bi  praktično značilo,  da bi se morala sazvati nova Skupština,  koja bi  izabrala novog predsjednika, prema odredbama članka 22. Statuta? Zamjenici predsjednika nemaju i ne mogu imati trajne ovlasti  obnašanja  funkcije  predsjednika Komore, koji  saziva i predsjedava sjednicama Glavne skupštine, te provodi njihove zaključke i odluke (Skupština nema posebnog predsjednika?). Prijedlog asocira na imenovanje ministra, kojeg je imenovala Vlada RH iz redova  izabranih zastupnika Sabora RH i koji ostvaruje svojstva zaposlene osobe, za vrijeme trajanja mandata u Ministarstvu, za koje vrijeme mu njegova prava zaposlene osobe kod poslodavca, s pravom povratka na rad, miruju.

         Uglavnom, mogao bih zaključiti – zbrka u namjeri  - čega? 

         Ukidanjem radnog mjesta glavnog tajnika Komore (zaboravlja se, da u ministarstvima, kao upravnim tijelima, državni tajnici kontroliraju provođenje zakonitosti, dok je ministar politička funkcija, kako bi se moglo primijeniti i na predsjednika Komore), predsjednik Komore preuzima njegove radne zadaće, pa time  postaje istovremeno i rukovoditelj radne zajednice/uprave Komore (inokosno poslovodno tijelo – funkcija)? Ti poslovi su izvršni poslovi, pa se postavlja pitanje, da li su oni u koliziji s poslovima odlučivanja najvišeg samoupravnog tijela Komore, a to je  Skupština (izvršna i funkcija odlučivanja postaju objedinjene??, čime se postavlja pitanje kompatibilnosti odnosno inkompatibilnosti – moguće je kod subjekta u privatnom vlasništvu, što Komora to nije). Predsjednik komore prema članku 22. stavak 3. Statuta zastupa i predstavlja Komoru.

         U istom članku 9. izmjena i dopuna Statuta, konkretno, istog članka 22. važećeg Statuta, umjesto teksta norme stavka 9., predlaže se izmjena – novi tekst norme istog stavka, koji upućuje na pravo predsjednika Komore, koji je zasnovao radni odnos biti raspoređen na radno mjestu u upravi, prema svojoj stručnoj spremi i radnim sposobnostima, ako ne bude ponovno, po natječaju izabran za predsjednika.  To  teoretski znači, da bi Komora nakon 4, 8 ili 12 g, u upravi mogla imati zaposlena 3 bivša predsjednika uz aktualnog predsjednika??

                                                                                     Tajnik Udruge:

         U Zagrebu, 01. 12.2017.g.                                  Ivan Gabrilo, dipl. iur.

______________________________________________________________

Pošiljatelj:       Božena Bećirović [becirovic.ljekarna2@ck.t-com.hr]

Poslano:          05.prosinca 2017 17:22

Primatelj:        ljekarnistvo@hljk.hr

Predmet:         Primjedbe na izmjene i dopune Statuta HLJK

 

Poštovani,

 

Prihvaćam obrazloženje za profesionalizaciju funkcije Predsjednika Komore.

 

Varijanta:puno ili nepuno radno vrijeme,nije mi prihvatljiva.Na to gledam kao

preveliki ustupak pored mnogobrojnih zadataka i obaveza u Komori.

 

Stavak 9. u članku 22. nameće pitanje:koliko stručnih suradnika Komora ima

sada i do kojeg broja ih misli povećavati.To bi podrazumjevalo povećanje

članarine?

 

Htjela bih vjerovati da će svojim radom i rezultatima predsjednica potvrđivati

ponovni izbor,a u slučaju neizbora da će osigurati("zamrzavanem")povratak na

radno mjesto s kojeg je došla u Komoru.

 

PREDSJEDNIK SE ANGAŽIRA U INTERESU STRUKE I TO BI TREBALO

POŠTIVATI(omogućavanjem povratka u ljekarnu koja je prihvatila taj angažman

delegiranjem svog farmaceuta )

 

S poštovanjem,mag.farm.Božena Bećirović

 

 

Pošiljatelj:                       Domagoj Sekošan [domagoj.sekosan@gmail.com]

Poslano:                          06.prosinca 2017 11:08

Primatelj:                        ljekarnistvo@hljk.hr

Predmet:                        primjedbe na izmjene i dopune Statuta Hrvatske ljekarničke komore

 

Poštovani,

ulažem primjedbu na sljedeći članak:

Članak 26. stavak 2

Protivim se izbacivanju "5 godina rada u ljekarničkoj djelatnosti", jer smatram da je većina magistara zaposlena u ljekarni, pa ih treba i predstavljat netko tko je radio u ljekarni barem 5 godina.

Domagoj Sekošan, mag. pharm.

 

Pošiljatelj:                       Ljekarna Homeosan Selnica [ljekarnahomeosan.selnica@gmail.com]

Poslano:                          06.prosinca 2017 20:16

Primatelj:                        ljekarnistvo@hljk.hr

Predmet:                        Primjedbe na prijedlog izmjena i dopuna Statuta HLJK

 

Poštovani,

svoje primjedbe sam  poslala prvi put nakon što sam od HLJK dobila prijedlog izmjena i dopuna Statua, ali evo još neke ideje dodajem.

 

Slažem se da po ugledu na ostale Komore i naša treba  profesionalizirati , ali  ne na način na koji je to predloženo u ovim izmjenama Statua.

 

Moja osnovna primjedba se odnosi na članak 22. stavak 8 i stavak 9.

 

Ako se već ide na profesionalizaciju radnog mjesta predsjednika Komore , a ukida se radno mjesto tajnika u punom radnom vremenu onda ne znam kada i kao bi efikasno prdsejednik Komore sa napunim radnim vremenom pridonio toj profesionalizaciji o kojoj se ovdje govori.,te Iz tog razloga predlažem da se briše mogućnost zasnivanja radnog odnosa na nepuno radno vrijeme.

 

Što se tiče stavka 9.

 

koji je po meni još problematičniji ,pošto otvara mogućnost otvaranja neograničenog broja stručnih suradnika Komore ------- svake  četiri godine po jednog u slučaju da ista osoba ne dobije naredni mandat.

Razmišljam o tome koja organizacija radi četiri godine ranije sistematizaciju radnih mjesta koja će popunjavati po isteku mandata predsjednika Komore.Smatram da to zaista nema smisla.Po meni radi sigurnosti onih koji se javljaju na mjesto predsjednika Komore mnogo bolje rješenje bi bilo da se organizacije iz kojih predsjednici dolaze obvežu da će ih čekati radno mjesto , a  za to vrijme  uzmu nekoga na zamjenu do povratka osobe sa funkcije Predsjednika Komore.

S obzirom da smo svi članovi Komore to mi se čini mnogo prihvatljivijim rješenjem nego pretrrpavati Komoru nepotrebnim stručnim suradnicima   povećavajući njene troškove koje mi kao članovi dobrim dijelom snosimo.

 

Srdačan pozdrav,

mr.sci.Jagoda Ćerić, mag pharm

Ljekarne Homeosan

HRVATSKA LJEKARNIČKA KOMORA

ZAGREB, MARTIĆEVA 27

Predmet: prijedlozi i primjedbe na Izmjene i dopune Statuta hrvatske ljekarničke komore

Poštovani,

dostavljam vam moje prijedloge i primjedbe na Izmjene i dopune Statuta hrvatske ljekarničke komore.

 

Članak 3.

Prijedlog:

Brisati članak 3.

Pojašnjenje:

Zaknom o ljekarništvu,  članak 33. utvrđeno  je tko treba biti obavezni član Komore i  tko se još može učlaniti u Komoru

„Članak 33.

U Komoru se obvezno učlanjuju magistri farmacije, koji obavljanjem ljekarničke djelatnosti rade na području Republike Hrvatske na neposrednim poslovima zdravstvene zaštite.

U Komoru se mogu učlaniti i drugi magistri farmacije s položenim stručnim ispitom.“

Prema navedenom, a do izmjene Zakona o ljekarništvu  nema zakonom opravdane mogućnosti učlanjivati u Komoru magistre farmacije koji nemaju položen stručni ispit.

Članak 4.

U predloženom članku iza riječi „rada ljekarni „ brisati slovo „i“ te  staviti zarez,

iza riječi “ljekarničkim ustanovama“  staviti zarez i dodati „ ljekarničkih ustanova“

Članak 5., Članak 7.stavak 2., Članak 8. Članak 12. stavak 2.

Prijedlog:

- iz svih navedenih članaka brisati prijedlog ukidanja Glavnog tajnika i odredbe koje proizlaze iz toga

Primjedba:

Razlozi za donošenje novog Statuta u 2003. i razlozi za donošenje izmjena Statuta u 2017. gotovo su isti, bolji rad komore, veće zadovoljstvo članstva i tako dalje, dok su predložene odredbe izmjena u istim djelovima Statuta suprotne  odredbama  Statuta iz 2004.

Naime, Statutom iz 2004. ukida se Povjerenik, a utvrđuje Predsjednik Komore i Glavni tajnik.

Povjerenik je bio zaposlenik Komore na mandatno razdoblje i obavljao je funkciju predsjednika i rukovoditelja ureda Komore.

Predsjednik prema Statutu iz 2004. nije zaposlenik Komore, djelokrug rada i odgovornosti utvrđene su Statutom , dok je Glavni tajnik zaposlenik Komore a poslovi i odgovornots su mu utvrđeni Pravilnikom o radu kojeg donosi Vijeće komore. Glavni tajnok je za svoj rad odgovoran Predsjedniku i Vijeću Komore.

Kao bivši Povjerenik, a kasnije i Glavni tajnik odgovorno tvrdim da je ovakav način rada i raspodjeal poslova doprinijela boljem radu Komore kako u dijelu rada Predsjednika tako i u dijelu rada u nadležnosti Glavnog tajnika.

Smatram da , bez obzira hoće li se usvojiti odredba da predsjednik bude zaposlenik Komore na puno ili nepuno radno vrijeme ili ne bude zaposlenik funkcija Glavnog tajnika treba ostati. Ured komore treba imati rukovoditelja i to treba biti utvrđeno Statutom, a nije bitno kako će se zvati: Glavni tajnik, Izvršni direktor, Tajnik .

Pogledamo li kako je to riješeno u drugim komorama u zdravstvu vidjet ćemo da sve one imaju uz predsjednika i neke tajnike: glavne, poslovne ili samo tajnika.

Hrvatska liječnička komora ima: tajnicu predsjednika, savjetnika predsjednika, voditelja središnjeg ureda, koordinatora stručnih službi,

Hrvatska komora medicinskih sestara ima: tajnika i poslovnog tajnika,

Hrvatska komora dentalne medicina ima: glavnu tajnicu i izvršnog direktora

Hrvatska komora medicinskih biokemičara ima tajnika.

Prve dvije komore imaju velik broj članova, velike prihode i velik broj zaposlenih u uredu komore te njihov primjer organizacije ureda komore nama ne bi bio primjenjiv, dok organizacija rada ureda komore kod druge dvije navedene komore, koji je sličan našem dosadašnjem ustroju i uspješnost njihovog rada  bi mogle poslužiti kao dokaz dobre organizacije koju nije potrebno mjenjati.

Smatram da rukovoditelj ureda Komore treba biti magistar farmacije koji uz organizacijske sposobnosti posjeduje i stručno znanje.

 

Članak 7.

 

Prijedlog:

Stavak 1. mjenja se i glasi:

U članku 19. stavku 1. mijenja se točka 11. i glasi:

- donosi odluku o oduzimanju Odobrenja za samostalan rad

Pojašnjenje:

 Ovo je samo usklađivanje odredbe Statuta s postojećom praksom.

Naime, Vijeće Komore donosi pravilnik kojim se utvrđuje način, uvjeti i postupak izdavanja i obnavljanja Odobrenja za samostalan rad. Sukladno tom pravilniku Predsjednok komore izdaje riješenje o odobrenju ili obnovi odobrenja za samostalan rad.

Kod oduzimanja Odobrenja potrebno je da to bude odluka Vijeća.

 

Članak 9.

Primjedba:

Članak je nedorečen i nejasan.

Nije jasno

-da li predsjednik može obavljati poslove zasnivanjem radnog odnosa ili i ne mora, a što u tom slučaju? Prijedlog na to upućuje ali ne navodi drugu mogučnost,

-ili to znači da predsjednik obavlja poslove zasnivanjem radnog odnosa a to može biti na puno ili nepuno radno vrijeme

Nadalje, koje tijelo i u kojem trenutku odlučuje hoće li predsjednik zasnovati radni odnos ili ne i hoće li to biti na puno ili nepuno radno vrijeme. Ovo je vrlo važna činjenica o kojoj treba voditi računa magistar farmacije koji se namjerava kandidirati za Predsjednika.

Osim toga, uvođenjem predložene odredbe nije niti u približno ravnopravnom položaju magistr farmacij iz gradova i općina udaljenih od Zagreba ( Osijek, Našice, Beli Manastir,Dubrovnik, Split, Zadar, Rijeka...) a koji bi želio postati Predsjednik Komore s magistrom farmacije iz Zagreba ili Zagrebačke županije 

Ovim se prijedlogom pogoduje magistrima farmacije u Zagrebu i bližoj okolici. Naime, magistri farmacije iz, od Zagreba udaljenih općina i gradova trebali bi ili svakodnevno putovati na radno mjesto ( troškovi puta) ili  riješiti stambeno pitanje u Zagrebu, a u tom slučaju je moguća i odvojenost od obitelji.

Stalna prisutnost predsjednika u Komori, koja bi se ostvarila njegovim zapošljavanjem svakako ima velike prednosti u odnosu kada on nije zaposlenik. Međutim, nameće se pitanje kako postupiti ako u narednih par mandata predsjednik bude biran za samo jedan mandat , a zasnovao je radni odnos. Hoće li to Komora moći financirati i da li će biti potrebe za toliko stručnih radnika.

Uostalom, Statut se može opet mijenjati pa predsjednika zaposliti samo na mandatno razdoblje ili ga uopće više ne zapošljavati. Je li to opravdano i kakvu sigurnost za egzistenciju magistra farmacije, budućeg predsjednika to predstavlja to je sad pitanje.

Iz svega navedenog, za pretpostaviti je da se može dogoditi da u određenom periodu neće biti kandidata za predsjednika  upravo radi promjenjivog i nesigurnog statusa po pitanju zaposlenja u Komori ili po pitanju dolaska na radno mjesto ( putovanje i stanovanje u Zagrebu)

Ovo nije samo puka pretpostavka što se može dogoditi nego činjenice iz mog iskustva.

Naime, kada je mandat prvog Povjerenika bio pri kraju objavljen je natječaj za izbor novog Povjerenika. Tada je Povjerenik bio zaposlenik Komore na mandatno razdoblje i teško je bilo magistru farmacije ostaviti stalno zaposlenje i prihvatiti se posla Povjerenika samo na 4 godine. Natječaj je ponavljan jer nije bilo ponuda kandidata, pa se čak krenulo u potragu za novim povjerenikom te su se obavljali razgovori i nagovaranja  sa pojedinim magistrima farmacije. U takvim okolnostima sam ja dostavila svoju ponudu i bila izabrana za Povjerenika.

Tijekom mog mandata izmijenjen je Statut na način da se ukinulo mjesto Povjerenika, a utvrdilo mjesto Predsjednika i Glavnog tajnika. Predsjednik više nije bio stalni zaposlenik. Ja sam tada postala Glavni tajnik jer je on bio zaposlenik Komore i na taj način osigurala stalno radno mjesto, što je za mene bilo jako važno.

Komora je tada bila na samom početku rada i trebala je i novih uposlenika, kako administrativnog osoblja tako i stručnog te nije bio problem kuda s Povjerenikom , dok je danas Komora uglavnom ekipirana pa se postavlja pitanj na kojem radnom mjestu bi razriješeni predsjednik radio i može li se to mjesto financirati.

Osim toga, kako je utvrđeno da Predsjednik nije zaposlenik Komore magistar farmacije prilikom donošenja odluke o podnošenju svoje kandidature nije trebao razmišljati što će nakon isteka mandata jer je imao svoje stalno zaposlenje. To je sigurno bio i jedan od razloga što je u zadnje vrijeme stizalo i više kandidatura za predsjednika.

 

Članak10.

Prijedlog:

Članak 10.mjenja se i glasi:

U članku 24. u stavku 1. dodaje

 nova točka 8. koja glasi:

„donosi rješenje o oduzimanju odobrenja za samostalan rad sukladno  odluci Vijeća.“

nova točka 9 koja glasi:

„ donosi rješenja o izdavanju i obnavljanju Odobrenja za samostalan rad

Dosadašnja točka 8. postaje točka 10.

Pojašnjenje:

Ovo je samo regulacija postojeće prakse.

Članak 12.

Prijedlog:

Drugi stavak članka 56. mijenja se i glasi

Radom ureda Komore rukovodi Glavni tajnik ( ovdje može stajati i poslovni tajnik ili samo tajnik)

Pojašnjenje:

Kao što sam već pojasnila u člancima 5. 7.st.2, 8, i 12.st 2. ured Komore mora imati odgovornu osobu koja će organizirati rad istog . Sam naziv te funkcije je manje bitan .

Kako je već desetak i više godina za rukovoditelja ureda Komre utvrđen naziv Glavni tajnik ne vidim opravdani razloga da se to mjenja.

Dodatak:

Ovim izmjenama Statuta HLJK nije mijenjan članak 10. te sam slobodna predložiti dopunu ovog članka na način

Članak x

 U članku 10. dodaje se nova točka 2.a koji glasi:

2.a  vodi Registar magistara farmacije koji privremeno ili povremeno  obavljaju

      ljekarničku djelatnost u Republici Hrvatskoj,

Pojašnjenje:

Sukladno zakonu kojim se uređuju regulirane profesije i priznavanje  inozemnih stručnih kvalifikacija HLJK, kao nadležno tijelo za priznavanje istih dužna je voditi ovaj registar te je potrebno nabrojiti ga u popis ovlasti Komore.

S poštovanjem

                                                                  Katica Vugrinčić Tomičić mag.pharm.

Zagreb, 7.prosinca 2017.

 

Varaždin, 07.12.2017.

Komentar na prijedlog izmjena i dopuna Stauta HLJK-e

Poštovani,

Smatram da je prijedlog izmjena i dopuna Statuta koji je pripremio Izvršni odbor, a značajno mijenjaju ustroj HLJK, trebao biti najprije predstavljen kao točka dnevnog reda Vijeća HLJK. Nakon provedene rasprave na sjednici Vijeća trebalo je uobličiti konačni prijedlog za provedbu rasprava po područnim vijećima i podružnicama te na kraju provesti transparentno e-savjetovanje sa svim vidljivim komentarima i prijedlozima.

Slobodna sam navesti primjedbe na predložene izmjene i dopune Statuta HLJK-e:

Predloženi čl. 3 koji se odnosi na postojeći čl. 7 Statuta

Mišljenja sam da treba svakako ostati u stavku 2. ''s položenim stručni ispitom''.

Argumenti:

·         poštivanje svih zakonskih okvira te prava i obveza svih članova HLJK

·         unatrag dvije godine magistri farmacije već sa završetkom studija ostvaruju pravo na licencu za samostalan rad  tj.studij se ni ne može završiti bez položenog stručnog ispita

·         financijski aspekt: prihodi koji bi se eventualno mogli osvariti učlanjivanjem kolega bez položenog stručnog ispita u HLJK su sasvim sigurno zanemarivi u odnosu na prihode koji bi se ostvarili procesom polaganja stručnog ispita kao uvjeta za članstvo

·         stručni aspekt: zadaća nas članova HLJK s položenim stručnim ispitom trebala bi biti motiviranje kolega bez  položenog stručnog ispita da to učine kako bi mogli još bolje doprinjeti razvoju struke

·         osobni aspekt: kao magistra farmacije s odrađenim stažom u ljekarni te položenim stručnim/državnim ispitom 1995. godine zaposlila sam se u veledrogeriji te unatoč opetovanim upitima upućenim samom vodstvu HLJK i željom da postanem član iste odmah kada se 1996. g. osnovala, rečeno mi je da ću kao farmaceut u veledrogeriji biti pravovremeno obaviještena kada se riješi pitanje članstva nas farmaceuta u veledrogerijama?! Prvo razdoblje za obnovu licence je u tom čekanju prošlo te sam bila prisiljena 2005.g. ponovo polagati stručni ispit kako bih mogla raditi u ljekarni!

Predloženi čl.5 koji se odnosi na sadašnji čl.17.st.3. Statuta

Mišljenja sam da treba svakako ostati u stavku 3. ''i Glavni tajnik Komore''.

Argument:

·         kao osoba zaposlena u Uredu HLJK zadužena za vođenje Ureda i kao neposredni i najbliži suradnik Predsjednika HLJK odgovoran za povezivanje sa članstvom u stručnom i informativnom smislu

Predloženi čl.22 sa novim st.3

Mišljenja sam da treba puno jasnije odrediti pod kojim uvjetima se može ponuditi Predsjedniku HLJK ugovor o radu po isteku mandata, a da nije ponovno izabran.

Argumenti:

·         poštivanje svih zakonskih okvira

·         nedvosmisleno odbaciti mogućnost da će se svake 4 godine, pod uvjetom da ne bude ponovno izabran za Predsjednika, po isteku mandata Predsjedniku ''ponuditi ugovor o radu za obavljanje poslova po sistematiziranom radnom mjestu u uredu Komore prema njegovoj stručnoj spremi i radnim sposobnostima ukoliko ispunjava uvjete za radno mjesto propisane odredbama Pravilnika o radu Hrvatske ljekarničke komore'' (prijedlog novog st.9, čl 22): teoretski je moguće da za 20-ak godina imamo dodatno 5 zaposlenika Ureda HLJK bivših Predsjednika HLJK

·         moguća povoljnija pozicija prvog Predsjednika koji ne bude ponovno izabran za Predsjednika sa zagarantiranim radnim mjestom u Uredu HLJK na neodređeno vrijeme u odnosu na slijedeće Predsjednike

Novi članak

Mišljenja sam da se mora dodati članak u kojem se vrlo jasno određuje nemogućnost obavljanja više funkcija u tijelima HLJK, a koje su u sukobu interesa, bez obzira tko predlaže člana. Konkretno, jedna te ista osoba ne bi smjela biti i član Skupštine i član Vijeća i član Nadzornog odbora.

Obzirom da će svaki pristigli komentar na prijedlog izmjena i dopuna Stauta HLJK-e biti razmatran na Glavnoj Skupštini HLJK 16.12.2017., molim da se napravi popis svih komentara i objavi osim na Skupštini 16.12.2017. i na stranici HLJK te da se pošalje svim Predsjednicima Područnih vijeća. Od izuzetne je važnosti da članstvo ima jasan i pregledan uvid u zbivanja koja trebaju voditi ka boljitku naše struke.

S poštovanjem,

Zvezdana Petrović

Primjedbe i prijedlozi na prijedlog izmjena i dopuna Statuta HLJK

Nakon održane sjednice dana 07.12.2017., VI Područno vijeće HLJK donosi sljedeće

primjedbe i prijedloge na prijedlog izmjena i dopuna Statuta HLJK:

Predlaže se da se po završetku e-savjetovanja za prijedlog izmjena i dopuna Statuta HLJK (u

daljnjem tekstu Statuta) 9. prosinca 2017. na zatvoreni dio mrežne stranice Komore objave svi

komentari pristigli na elektroničku adresu e-savjetovanja ljekarnistvo@hljk.hr kako bi članovi

bili obaviješteni o svim pristiglim primjedbama i prijedlozima o kojima će se raspravljati na

najavljenoj sjednici Glavne skupštine 16. prosinca 2017.

Članak 3. prijedloga izmjena i dopuna Statuta

Brisanje riječi „s položenim stručnim ispitom“ iz članka 7. u stavku 2. nije u skladu s trenutno

važećim Zakonom o ljekarništvu čl. 33, st. 2. Također, članak 8. Statuta ne dijeli članove na

punopravne i one bez prava odlučivanja već svim članovima bez razlike dozvoljava pravo na

sudjelovanja u tijelima Komore. Ukoliko se ipak ustanovi legitimnost brisanja riječi „s

položenim stručnim ispitom“ potrebno je mijenjati i članak 8. Statuta.

Članak 5. prijedloga izmjena i dopuna Statuta

Dio članova smatra da se st. 2. članka 18. Statuta ne bi trebao brisati već da bi trebalo dodati

„u dogovoru s novim predsjednikom Vijeća“. Drugi dio je suglasan s brisanjem ovog stavka.

Članak 7. prijedloga izmjena i dopuna Statuta

Smatra se da treba ostati na Vijeću komore da donosi odluku o obnavljanju Odobrenja za

samostalan rad, a ne prijedlog odluke kako je predloženo u izmjeni.

Članak 8. prijedloga izmjena i dopuna Statuta;

Potrebno je revidirati prijedlog ukidanja radnog mjesta Glavnog tajnika Komore. Dio članova

smatra da je uloga Predsjednika i Vijeća komore nalogodavna, a uloga Glavnog tajnika

izvršna te se međusobno nadopunjuju, a ne preklapaju. Dio članova je zabrinut da bi

financijski rashodi značajno porasli ako se uloga Predsjednika profesionalizira, a istovremeno

zadrži i mjesto Glavnog tajnika.

Članak 9. prijedloga izmjena i dopuna Statuta

U izmjeni stavka 8. na predloženu izmjenu bilo bi potrebno dodati „i bez zasnivanja radnog

odnosa“. Podržava se prijedlog profesionalizacije mjesta Predsjednika, ali ne bi trebalo

ukinuti mogućnost izbora za Predsjednika osobe koja bi tu funkciju bila spremna obavljati i

bez zasnivanja radnog odnosa.

Dodavanje stavka 9. u članku 22. nije podržano od strane članova jer ono pruža mogućnost da

nakon nekoliko mandata u Komori bude zaposleno nekoliko bivših predsjednika.

Članak 11. prijedloga izmjena i dopuna Statuta

Bilo bi potrebno ostaviti naknadu za Predsjednika Komore za slučaj obavljanja funkcije bez

zasnivanja radnog odnosa.

Srdačan pozdrav,

 

Jelena Jelaska, univ.mag.pharm

Predsjednica VI Područnog vijeća

 

HRVATSKO FARMACEUTSKO DRUŠTVO

Sekcija za privatno ljekarništvo

Br.1-1-2/2017., Zagreb  05. Prosinca 2017.

 

Poštovani,

Magistri farmacije okupljeni u Sekciji za privatno ljekarništvo HFD-a, a koji su ujedno i članovi Hrvatske ljekarničke komore, raspravljali su na sastanku održanom 05. Prosinca 2017. Godine o Prijedlogu Izmjene i dopune Statuta Hrvatske ljekarničke komore (u daljnjem tekstu: izmjene) te upućuju svoje primjedbe na predložene izmjene.

 

Vezano za članak 3.izmjene, kojim je predložena izmjena članka 7. Stavak 2. Statuta na način da se briše tekst: ''s položenim stručnim ispitom'', upozorava se da navedeni prijedlog nije u skladu s članak 33. Stavak 2. Zakona o ljekarništvu, koji kao uvjet za članstvo u Komori za druge magistre farmacije, uvjetuje položenim stručnim ispitom.

U članku 6. Izmjene predloženo je brisanje stavka 2. U članku 18. Statuta. Stav većine magistra farmacije koji su sudjelovali u raspravi je da ne bi trebalo brisati navedeni stavak članka 18. Statuta, već bi trebalo dodati ''sukladno njihovom zajedničkom dogovoru''.

U članku 7. Izmjene članka 19. Stavak 1. Točka 11. Statuta promijenjeno je dosadašnje postupanje vezano za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad i odluku o oduzimanju Odobrenja za samostalan rad prema kojem sada postoji dvostepenost pri odlučivanju pa tako Vijeće Komore daje prijedlog o kojem odlučuje Predsjednik/ca Komore (izmjena članka 24. Statuta). Smatra se da takva izmjena otežava i produžuje postupanje obzirom da teoretski može postojati različito mišljenje odnosno stav pri odlučivanju ova dva tijela, a usklađenje stavova tada traži posebnu proceduru. Napominje se da i ostale izmjene u članku 19. Statuta kojima se proširuju ovlasti Predsjednika/ce, ako su u duhu bržeg i učinkovitijeg rada Komore, podržavaju se.

U predloženim izmjenama, u svim člancima, briše se Glavni tajnik Komore te se navedena upravna funkcija u cijelosti ukida, a njegove poslove preuzima Predsjednik/ca Komore. Smatra se, da organizaciju rada Komore kao i samog Ureda Komore, treba osmisliti Predsjednik Komore te da se u tom smislu treba podržati njegov prijedlog, no pritom se upozorava da su obveze Predsjednika/ce i tako vrlo široke i odgovorne te da se ne bi trebao baviti upravom koja ima obvezu rješavati velik broj isključivo tehničkih poslova. Potrebno je razmotriti da li će u budućnosti ovo ukidanje biti svrsishodno i učinkovito.

Izmjene vezane za profesionalno obnašanje funkcije Predsjednika/ce Komore u načelu mogu se regulirati u Statutu no potrebno je ostaviti i druge mogućnosti kao što je volontiranje. Također potrebno je jasno definirati status Predsjednika/ce nakon isteka mandata jer isto nije jasno definirano u izmjeni članka 22. Postavlja se pitanje, a što će biti sa slijedećim Predsjednikom/com za kojeg više nema mjesta među sistematiziranim radnim mjestima u Uredu Komore. Sadašnja izmjena odredbe članka je diskriminirajuća za svakog slijedećeg Predsjednika/cu.

Magistri farmacije okupljeni u Sekciji privatnih ljekarnika HFD nemaju namjeru samo prigovarati predloženim izmjenama Statuta već žele sa svojim prijedlozima doprinijeti što boljem ustroj uKomore. No kako nisu imali priliku da se na drugi način očituju na Prijedlog izmjena ovim putem u najboljoj mjeri, dostavljaju primjedbe te predlažu da se još jednom razmotre svi prijedlozi, a nakon rasprave da se donese najbolja odluka vezana za izmjene Statuta HLJK-e.

Za ovako bitne promjene trebalo je provesti argumentiranu javnu raspravu po Područnim vijećima čime bi se predložene promjene objedinile sa mogućim usklađenjem prema novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti kao i Zakonu o ljekarništvu.

 

Ovom prilikom molimo da se svi komentari na predložene izmjene Statuta objave na zaštićenim stranicama Komore kako bi se zadovoljili minimalni demokratski standardi pri odlučivanju.

 

Predsjednica Sekcije za privatno ljekarništvo HFD-a

Ksenija Plantak, mag.pharm.

 

 

Pošiljatelj:                       ivana antunica [ivana.ant.unica@gmail.com]

Poslano:                          08.prosinca 2017 16:35

Primatelj:                        Nela Šuško

Kopija:                            Jelena Jelaska; ljekarnistvo@hljk.hr; cnabava@ljekarna-sibenik.hr; Frane Bašić; ljekarna-dubrovnik@du.htnet.hr; ljekarna-dubrovnik@du.t-com.hr; paulakompar29@gmail.com; biljana ninčević; Dario Ravlic; Dragica Radin; Dragica Radin; Franjka Colnago; Ina Topić; julija draženović vukadinović; Lidija Dimitrovski; Luka Markulin; Maroje Bubalo; solin; Tihomir Pandurić; tonci vukovic; Vanja Mastelić; VESNA POLJAK; Mate Portolan

Predmet:                        Re: Primjedbe na izmjene i dopune Statuta Hrvatske ljekarničke komore

 

Poštovani, slažem se sa prijedlozima i primjedbama na izmjene i dopune statuta Hrvatske ljekarničke komore. 

Ivana Antunica Povrženić
__________________________________________________________________________

 

Pošiljatelj:                               Anita Šimić [anita.simic01@gmail.com]

Poslano:                                    08.prosinca 2017 17:38

Primatelj:                                 LJEKARNISTVO@HLJK.HR

Kopija:                                       anita.simic@kbc-zagreb.hr

Predmet:                                  primjedbe na izmjene i dopune Statuta Hrvatske ljekarničke komore

Poštovani,

Niže crveno označeno je moje mišljenje za Članak 3. i Članak  9.  Sa ostalim člancima se slažem.

Kako sam proteklu godinu na radnom mjestu u Bolničkoj ljekarni KBC Zagreb, mogu primjetiti da je bolničko ljekarništvo veliki izazov i velika odgovornost Povjerenstva za bolničku djelatnost i svih nas!

Želim puno uspjeha Predsjednici u radu!

Lijepi pozdrav,

Anita Šimić

 Anita Šimić mag. pharm.
  KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
  Bolnička ljekarna
  Kišpatićeva 12
  10 000 Zagreb
  mob: +385 91 4041080
  vpn:  4382
  mail: anita.simic@kbc-zagreb.hr

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

HRVATSKE LJEKARNIČKE KOMORE

Članak 3.

U članku 7. u stavku 2. brišu se riječi „s položenim stručnim ispitom“.

U članku 7. u stavku 3. brišu se riječi „a koji obavljaju ljekarničku djelatnost.“.

Slažem se, pod uvjetom da se u Statut stavi  da kolege koji nemaju stručni ispit pa tako niti Odobrenje za samostalan rad neće moći sudjelovati u radu tijela Komore jer se na tim tijelima odlučuje o ljekarništvu niti biti izabrani u tijela Komore.

OBRAZLOŽENJE: _Ideja o proširivanju članstva se javila nakon nekoliko upita od kolega koji ne rade u ljekarnama. Veliki broj naših kolega ne radi u ljekarnama jer u vrijeme stjecanja diplome nisu imali priliku pronaći posao u ljekarni ili ih je život odveo u drugom smjeru.

Izrazili su želju biti u kontaktu sa strukom i kroz članarinu pridonijeti njenom razvoju. Kako je dosadašnje članstvo bilo omogućeno samo kolegama koji su imali položeni stručni ispit predlaže se izmjena Statuta na način da svi magistri farmacije mogu biti članovi Komore. Važno je naglasiti da kolege koji nemaju stručni ispit pa tako niti Odobrenje za samostalan rad neće moći sudjelovati u radu tijela Komore jer se na tim tijelima odlučuje o ljekarništvu._

Članak 9.

U članku 22. briše se stavak 6.

Dosadašnji stavak 7. članka 22. postaje stavak 6.

Dosadašnji stavak 8. članka 22. postaje stavak 7.

OBRAZLOŽENJE: _Navedeni stavak 6.članka 22. propisuje pravo predsjednika Komore da za svoje poslove ovlasti i Glavnog tajnika.

Brisanje navedene odredbe usklađenje je s prijedlogom brisanja funkcije glavnog tajnika._

U članku 22. mijenja se dosadašnji stavak 8.i glasi:

„Predsjednik Komore može obavljati svoje poslove sukladno Statutu i drugim aktima Komore zasnivanjem radnog odnosa na puno ili nepuno radno vrijeme.“

OBRAZLOŽENJE:_Glavna namjera izmjene i dopune Statuta Hrvatske ljekarničke komore jest profesionalizacija funkcije Predsjednika Komore i kontinuiran rad predsjednika Komore u radu ureda Komore. Predloženom odredbom također se omogućuje tijelima Komore da prema mogućnostima, potrebama i prijedlogu aktualnog predsjednika omoguće njegov rad na puno ili nepuno radno vrijeme._

_Nepuno radno vrijeme daje mogućnost predsjedniku Komore istovremeno sudjelovanje u radu Hrvatske ljekarničke komore i organizaciju rada ureda Komore, ali također i daljnji razvoj u njegovom osnovnom zvanju._

_Navedeni prijedlog prati i model organizacije rada drugih zdravstvenih komora prema kojima je predsjednik Komore zaposlenik Komore što se pokazuje potrebnim s obzirom na opseg poslova koje Komora ima._

U članku 22. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

Ne slažem se da mu se mora ponuditi, ali ako postoji u sistematizaciji neupražnjeno radno mjesto mjesto, može mu se dati prednost nad ostalim prijavljenim kandidatima na javnom natječaju, ako zadovoljava propozicije natječaja.

„Ukoliko predsjednik po isteku mandata ne bi bio ponovno izabran za predsjednika Komore, ponudit će mu se ugovor o radu za obavljanje poslova na sistematiziranom radnom mjestu u uredu Komore prema njegovoj stručnoj spremi i radnim sposobnostima ukoliko ispunjava uvjete za radno mjesto propisane odredbama Pravilnika o radu Hrvatske ljekarničke komore .

Predsjedniku Komore koji je razriješen dužnosti predsjednika neće se ponuditi ugovor o radu.“

OBRAZLOŽENJE:_Navedenim prijedlogom omogućuje se predsjedniku Komore da istekom mandata, a sukladno sistematizaciji radnih mjesta u Komori i potrebama Komore ostane zaposlenik. Sukladno sistematizaciji, a ukoliko postoji upražnjeno mjesto za stručnog suradnika Komora će ponuditi neizabranom predsjedniku radno mjesto stručnog suradnika._

Takva odredba omogućila bi kandidatima za predsjednika Komore da se lakše odluče za rizik koji donosi kandidatura, odnosno rad na mandatno razdoblje od četiri godine, ali istovremeno i jaču i kvalitetniju konkurenciju među kandidatima za predsjednika._

 

Pošiljatelj:                       Danijela Jonjic [djonjic0102@gmail.com]

Poslano:                          08.prosinca 2017 15:20

Primatelj:                        ljekarnistvo@hljk.hr

Predmet:                        Primjedbe na izmjene i dopune Statuta Hrvatske ljekarničke komore

 

Poštovani,

 

Nastavno na obavijest od 9. studenog 2017. o prijedlogu izmjena i dopuna statuta HLJK šaljem u nastavku svoje komentare na poslani prijedlog teksta.

 

Za početak, smatram da su ovim izmjenama  predložene dvije velike izmjene koje će imati dugogodišnji utjecaj na našu struku i stoga moji komentari.

 

Bit ću slobodna podsjetiti se razloga radi kojeg je osnovana Hrvatska ljekarnička komora i koja je njezina misija. S obzirom da je pravo na zdravlje temeljno ustavno pravo svakog građanina RH, u vidu kontrole kvalitete usluga koje pružaju zdravstveni radnici građanima, Ministarstvo zdravstva je prenijelo ovlasti na sve komore u zdravstvu upravo u dijelu nadzora nad kvalitetom usluga i podrške zdravstvenim radnicima u svakodnevnom radu (u vidu osiguranja potrebne edukacije, uvjeta rada i sl.). Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, na ovaj način su osigurana prava građanina na kvalitetnu i pravovremenu skrb, kako iz područja liječništva, sestrinstva, stomatologije, tako i ljekarništva.

 

Stoga, ne iščitavam iz predloženih izmjena i pojašnjenja, koji je razlog i smisao uvođenja u članstvo Hrvatske ljekarničke komore, magistara farmacije koji nisu zdravstveni radnici i koji nisu nikada u svojoj karijeri odlučili steći temeljna znanja i vještine za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Koliko shvaćam, nije predviđeno da takvi članovi budu u tijelima Komore (suprotno bi bilo potpuno neprihvatljivo), te da odlučuju o sudbini ljekarništva.

 

Stoga molim za pojašnjenje – što je bio poticaj na uvođenje ove izmjene, od kuda je došao, te na koji način je predviđen i zamišljen doprinos ovih članova radu Komore? 

 

Vezano uz prijedlog za profesionalizaciju uloge predsjednice Komore, u pravilu pozdravljam ovu izmjenu prvenstveno jer smatram da je ova vrlo odgovorna funkcija, iznimno vremenski i radno zahtjevna te da joj treba biti potpuno posvećen i na nju usredotočen. Dio koji je ostao meni nejasan  - s obzirom da se radi o radnom mjestu na neodređeno, je li predviđeno objavljivanje natječaja za ovo radno mjesto, te hoće li Komora omogućiti svim, u drugom mandatu neizabranim predsjednicima, ugovor na neodređeno? Smatram da ovaj dio treba jasnije razraditi i opisati. U protivnom, smatram ga nedorečenim i stoga ishitrenim.

 

Dio koji smatram neprihvatljivim jest objedinjavanje funkcije glavne tajnice i predsjednice Komore. Naime, funkcija glavnog tajnika je opsežna menadžerska funkcija  kojoj je za cilj koordinirati rad tijela i zaposlenika ureda, a s ciljem što bolje učinkovitosti rada Komore kao cjeline. Dosadašnja glavna tajnica, mr. Govorčinović, je ovaj dio obnašala vrlo odgovorno i časno te osobno ne vidim razloge radi kojih bi bila smijenjena s ove funkcije. Ured je za kvalitetno upravljanje stekao ove godine i prestižni ISO certifikat kvalitete, a i sami članovi su izjasnili zadovoljstvo putem nedavno objavljene ankete. 

 

Predsjednik Komore, kao politička funkcija, obuhvaća osobu koja svojim iskustvom i znanjem, praćenjem trendova i izoštrenim pogledom, daje struci potreban smjer, vodstvo i pouzdanje u izvjesnu i sigurnu budućnost. Opterećenost upravljanjem uredom i osobljem je sasvim druga „vrsta posla“ od vođenja jedne profesije i ujedinjavanjem uloga predviđam negativne posljedice na kvalitetu rada predsjednika ali i kvalitetu rada ureda Komore.

 

Na kraju, kao što sam navela, ovdje se radi o ozbiljnim promjenama o čijim povodima i predviđenim utjecajima na struku bi voljela u budućnosti da se detaljnije i pravovremeno komunicira s članstvom na skupovima, tijelima Komore, okruglim stolovima..Također, bilo bi važno upoznati članove sa načelnim stavom nadležnog Ministarstva na ove teme.

 

Unaprijed zahvaljujem na razmatranju svega navedenog i odgovorima.

 

S poštovanjem,

Danijela Jonjić

 

 

 

Primjedbe na izmjene i dopune Statuta Hrvatske ljekarničke komore

Promatrajući predložene promjene Statuta u kontekstu cijelog Statuta HLJK, a ne samo članaka za koje su  predložene promjene, željela bih navesti nekoliko primjedbi i prijedloga.

Željela bih istaknuti članak 2. stavak 3 Statuta u kojem je naznačena temeljna zadaća Komore da „u granicama pozitivnih propisa , peko svojih tijela , zastupa i štiti ljekarničke interese, čuva čast, ugled i prava ljekarničke struke, te da održava stegu unutar struke i djelatnosti.“

Smatram da sve promjene Statuta koje se donose trebaju biti isključivo u svrhu unaprjeđenja ove temeljne zadaće Komore, a ne olakšavanje korištenja nekih prava koje donosi članstvo u Komori.

Promjena članka 7. u stavku 2. i 3. je neprovediva jer već članak 8 propisuje prava i obveze članova Komore (bez razlike da li obavljaju ljekarničku djelatnost ili ne, da li imaju odobrenje za samostalan rad ili ne).

Ovaj članak demantira obrazloženje da kolege koje nemaju stručni ispit neće moći sudjelovati u radu tijela Komore.

Prijedlog: Ukoliko se već želi omogućiti članstvo u Komori kolegama bez odobrenja za samostalan rad, potrebno je u Statut unijeti poseban članak koji će se odnositi samo na njih, u kojem će se točno definirati njihov status, prava i obveze.

Predlažem i da se točno propiše brisanje članova iz Komore ukoliko se ne plaća članarina (odrediti vremenski rok). Članovi koji produžavaju odobrenje za samostalan rad dužni su podmiriti sva dugovanja članarine prije produženja Odobrenja. Kod članova koji nemaju Odobrenje za samostalan rad takva kontrola  ne bi bila moguća.

Članak 5.

Ne slažem se s ukidanjem funkcije Glavnog tajnika i obrazloženjem istog.

Glavni tajnik je najbliži suradnik Predsjednika komore i u trenutcima promjene Predsjednika omogućuje funkcioniranje Ureda.

Promjenom članka 22. predlaže sa  mogućnost zasnivanja radnog odnosa predsjednika i na nepuno radno vrijeme. U takvim situacijama neophodna je funkcija Glavnog tajnika i njegova prisutnost u Uredu i vođenje Ureda.

Smatram da je potrebno jasnije definirati zasnivanje radnog odnosa Predsjednika nakon isteka mandata(tko donosi sistematizaciju radnih mjesta).

Članak 26.

Ne slažem se s brisanjem uvjeta o 5 godina rada Predsjednika u ljekarničkoj djelatnosti.

To bi značilo da Predsjednik Komore može biti osoba bez ijednog dana iskustva rada u ljekarništvu. Upitno je da li bi takva osoba mogla doprinijeti provođenju temeljne zadaće Komore, a pogotovo ako bi još bila i zaposlena u Uredu Komore (bez ikakvog doticaja s ljekarništvom).

Smatram da je promjena Statuta prilika da se uvedu promjene koje smo tijekom rada primijetili da bi bile potrebne:

1.      Predlažem da se u stalna tzv. Statutarna povjerenstva uvrsti i Povjerenstvo za magistralne pripravke budući da je izrada magistralnih i galenskih pripravaka važan segment ljekarničke djelatnosti i da postoji potreba za takvim povjerenstvom koje postoji i sada, ali nije stalno

2.      Predlažem da se Statutom definira sudjelovanje u radu iste osobe u različitim Tijelima (npr. Predsjednik, Glavna skupština, Vijeće Komore, Nadzorni odbor).

Smatram da sudjelovanje iste osobe u radu 2 ili više ovih tijela predstavlja sukob interesa, a za sada je prepušteno odluci i osjećaju same osobe da odustane od rada u pojedinim tijelima.

S poštovanjem

Marija Novak, mag.pharm.

 

Pošiljatelj:                       Nela Šuško [nela.susko@gmail.com]

Poslano:                          08.prosinca 2017 15:15

Primatelj:                        Jelena Jelaska

Kopija:                            ljekarnistvo@hljk.hr; cnabava@ljekarna-sibenik.hr; Frane Bašić; ljekarna-dubrovnik@du.htnet.hr; ljekarna-dubrovnik@du.t-com.hr; paulakompar29@gmail.com; biljana ninčević; Dario Ravlic; Dragica Radin; Dragica Radin; Franjka Colnago; Ina Topić; ivana antunica; julija draženović vukadinović; Lidija Dimitrovski; Luka Markulin; Maroje Bubalo; solin; Tihomir Pandurić; tonci vukovic; Vanja Mastelić; VESNA POLJAK; Mate Portolan

Predmet:                        Re: Primjedbe na izmjene i dopune Statuta Hrvatske ljekarničke komore

 

Poštovani,slažem se sa prijedlozima i primjedbama na izmjene i dopune statuta Hrvatske ljekarničke komore koje je iznijela kolegica Jelena Jelaska.Lijep pozdrav ,Nela Šuško

 

 

 

Pošiljatelj:                       Tihana Govorcinovic [govorcinovic@yahoo.com]

Poslano:                          09.prosinca 2017 14:41

Primatelj:                        Ljekarništvo

Predmet:                        primjedbe na izmjene i dopune Statuta Hrvatske ljekarničke komore

 

Poštovani

Nastavno na obavijest od 09.11.2017. o prijedlogu izmjena i dopuna statuta HLJK slobodna sam komentirati sljedeće:

U smislu transparentnosti i korektnosti prema svojim članovima smatram da je odmah bilo potrebno navesti kako pojedini članak glasi nakon izmjena i dopuna koje predlažete te ujedno iste potkrijepiti obrazloženjem, posebice u dijelu izmjena čl. 7  Statuta kojim se omogućava da magistri farmacije koji nemaju položen stručni ispit, štoviše nisu dana proveli u praksi, postanu članovi Komore. Nadalje, kako njihova prava i obveze nisu definirane, smatram apsurdnim omogućiti „neljekarnicima“ da na bilo koji način utječu na ljekarničku praksu jer za isto nisu kompetentni niti Komora može služiti za ostvarivanje osobnih ciljeva.

Dodatno, postavlja se pitanje koju će ulogu nakon ove promjene imati Hrvatsko farmaceutsko društvo ili je konačni cilj jednu takovu organizaciju ugasiti?

Podsjetimo se, jedno od temeljnih prava svakog građanina RH jest pravo na zdravlje i zdravstvenu zaštitu. Štoviše, slobode i prava se mogu ograničiti zakonom samo da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi, pravni poredak, javni moral i ZDRAVLJE!!!

A zdravstvenu zaštitu pružaju samo zdravstveni radnici.

Zdravstveni radnici obvezni su završiti pripravnički staž te položiti stručni ispit u Ministarstvu zdravstva. Nakon položenog ispita, zdravstveni radnik dobiva odobrenje za samostalan rad nadležne Komore. Zdravstveni radnici imaju pravo i obvezu stručno se usavršavati radi održavanja i unaprjeđivanja kvalitete zdravstvene zaštite.

HLJK je strukovna organizacija ZDRAVSTVENIH RADNIKA čija osnovna zadaća za cilj ima unaprijediti ljekarničku djelatnost radi očuvanja zdravlja i interesa pučanstva, a njeno ustrojstvo, nadležnost i način rada uređuje se posebnim zakonom - Zakonom o ljekarništvu. Isti je jasno propisao tko mogu biti članovi Komore. Magistri farmacije bez položenog stručnog ispita to svakako nisu.

 

 

Nadalje, kao cilj donošenja navedenog prijedloga naveli ste usklađivanje odredaba Statuta s ostalim aktima Komore te organizacija rada ureda Komore kako bi se članstvu omogućila što brža usluga u cilju unaprjeđenja struke i rada ljekarnika.

Smatram da je bilo potrebno svim članovima Komore jasnije i preciznije objasniti kako je prvo moguće mijenjati pravilnike i sl., a tek onda s istima usklađivati Statut kojim se upravo uređuje organizacija i djelokrug rada, opći akti i tako dalje jedne ozbiljne organizacije kakva bi trebala biti Komora.  

Također i na koji način opravdavate činjenicu da su izmjene koje predlažete u suprotnosti sa Zakonom o ljekarništvu te drugim propisima.

Na kraju, zanimljiva je i činjenica da se dosadašnja procedura u donošenju akata Komore u potpunosti NIJE ispoštovala pa najviši akt ovog regulatornog tijela nije prošao niti povjerenstva, niti područna vijeća, itd, već je ishitreno bio stavljen na eSavjetovanje i to bez konačne verzije, a još manje obrazloženja. Također, nije niti dana prilika članovima da predlože promjene koje bi stvarno i mogle unaprijediti rad Komore, a posljedično i samu struku (primjerice da jedna te ista osoba ne može istovremeno biti i članom vijeća, skupštine, nadzornog odbora i slično, ili pak da u tijelima Komore mora biti barem 90% „zastupnika“ koji za vrijeme trajanja mandata rade kao ljekarnici).

 

Slijedom svega navedenog, smatram prijeko potrebnim vrlo jasno i decidirano objasniti na koji način predložene izmjene i dopune mogu unaprijediti ljekarničku djelatnost a kako bi se očuvalo zdravlje i interes pučanstva.

Dok se isto ne zadovolji, u potpunosti sam protiv predloženih izmjena i dopuna, koje su ujedno i nezakonite pa ih je iz istog razloga, osim argumentirati potrebno i uskladiti s postojećim propisima.

S poštovanjem

Tihana Govorčinović

___________________________________________________________

 

Pošiljatelj:                               Mate Portolan [mate.portolan@st.t-com.hr]

Poslano:                                    09.prosinca 2017 22:09

Primatelj:                                 ljekarnistvo@hljk.hr

Predmet:                                  primjedbe na izmjene i dopune Statuta Hrvatske ljekarničke komore

Poštovane/i,

U nastavku dostavljam svoje primjedbe na izmjene i dopune Statuta HLJK:

Mišljenja sam da cijeli postupak predlaganja izmjena i dopuna Statuta nije transparentan, i u skladu sa dosadašnjom praksom u radu Komore kod donošenja važnih akata. Dalje način predlaganja i donošenja je ishitren, prijedlozi nisu usklađeni sa zakonskim odredbama, a prihvaćanje prijedloga za izmjenu i dopunu Statuta imati će štetne posljedice za rad Komore i organizaciju ureda Komore u budućnosti.

Statut kao najvažniji pravni akt kojim se uređuje organizacija i djelokrug rada HLJK  predstavlja dokument od općeg značenja za uspješno obavljanje rada Komore. U članku 19. stavku 15. Statuta je propisano: Vijeće Komore daje i prima prijedloge koji su od općeg značenja za uspješno obavljanje rada Komore.

U predlaganju izmjene i dopune Statuta HLJK  nije poštovana ova procedura. Mišljenja sam da je najprije sve članove Komore trebalo obavijestiti o pokretanju postupka izmjena i dopune Statuta kojemu je svrha omogućiti članstvu što bržu uslugu u cilju unaprjeđenja struke i rada ljekarnika, kako bi i članstvo moglo dostaviti svoje prijedloge. Postavlja se pitanje zašto u postupku donošenja izmjene i dopune Statuta HLJK prijedlog nije prošao povjerenstva, Područna vijeća, i na kraju Vijeće komore koje je trebalo utvrditi konačan prijedlog koji dalje ide na eSavjetovanje sa detaljnim obrazloženjem. Osim toga u ovom postupku eSavjetovanja nije osigurana javnost i transparentnost davanja primjedbi, odnosno nije osigurano da svi članovi imaju  uvid u primjedbe koje se dostavljaju od strane članova Komore i ostalih tijela Komore. Na kraju javne rasprave i provedenog eSavjetovanja Vijeće Komore je trebalo raspravljati o svim pristiglim primjedbama te utvrditi konačan prijedlog koji se upućuje na usvajanje Glavnoj skupštini.

Predloženi članak 3. Prijedloga izmjene i dopune Statuta HLJK u suprotnosti je s člankom 33. Stavkom 2. Zakona o ljekarništvu: „U Komoru se mogu učlaniti i drugi magistri farmacije s položenim stručnim ispitom“.

Naime, zdravstvenu zaštitu pružaju samo zdravstveni radnici, a HLJK je strukovna organizacija zdravstvenih radnika čija osnovna zadaća za cilj ima unaprijediti ljekarničku djelatnost radi očuvanja zdravlja i interesa pučanstva, a njeno ustrojstvo, nadležnost i način rada uređuje se posebnim zakonom - Zakonom o ljekarništvu. Isti je jasno propisao tko mogu biti članovi Komore.

Zdravstveni radnici obvezni su završiti pripravnički staž te položiti stručni ispit u Ministarstvu zdravstva. Nakon položenog ispita, zdravstveni radnik dobiva odobrenje za samostalan rad nadležne Komore. Zdravstveni radnici imaju pravo i obvezu stručno se usavršavati radi održavanja i unaprjeđivanja kvalitete zdravstvene zaštite.

Prijedlogom u članku 5. izmjene i dopune Statuta, te drugim člancima izmjene i dopune Statuta predlaže se ukidanje funkcije Glavnog tajnika. Smatram da ne treba mijenjati članak 17. stavak 3. Statuta HLJK i ukidati mjesto Glavnog tajnika komore. Navedenim prijedlogom predsjednik Komore preuzima radne zadaće glavnog tajnika, a to su izvršni poslovi, pa se postavlja pitanje da li su izvršni poslovi u koliziji s poslovima odlučivanja najvišeg tijela Komore, a to je Glavna skupština. Ovim prijedlogom se objedinjavaju izvršna i funkcija odlučivanja. Stoga funkcije glavnog tajnika i predsjednika Komore se u potpunosti razlikuju te se ne mogu poistovjećivati, već se najbolji  rezultate mogu postići jedino zajedničkim radom i suradnjom.

Izbori za predsjednika/cu nisu bili (niti mogu biti) natječaj za radno mjesto na neodređeno, već  su bili izbori za časnu i odgovornu funkciju osobe koja poznaje ljekarništvo i koja je u mogućnosti nesebično predstavljati i zastupati struku uz svoj postojeći posao u struci.  Komora je tijelo s javnim ovlastima, što znači obvezu provođenja javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa. Pitanje profesionalnog ili  poluprofesionalnog obavljanja funkcije predsjednika Komore dok mu traje mandat treba riješti na drugi način sukladan zakonskim odredbama. U protivnom imamo klasičan primjer „uhljebljivanja“ i postavlja se pitanje   tko će financirati „uhljebljivanje“ kada nakon svakog isteka mandata predsjednik postane stručni suradnik. Treba li Komori svakih četiri godine novi stručni suradnik.   

Nadalje, hoćemo li za 3.5 godine ponovno prolaziti kroz cijelu proceduru izmjene statuta i nepotrebno trošiti vrijeme jer novi predsjednik/ca neće htjeti biti zaposlenikom Komore, što će ujedno dovesti i do problema u samom funkcioniranju Komore budući neće postojati osoba koja će ured voditi, a još manje će biti prijeko potrebnog kontinuiteta u radu.

Smatram da funkcija Glavnog tajnika kao izvršne osobe i voditelja ureda Komore mora postojati, i zbog kontinuiteta u radu Komore, kvalitete pružanja usluge prema članstvu i načinu vođenja ureda, a mjesto predsjednika je na mandat od četiri godine i podliježe reizboru.

Mišljenja sam da je potrebno kvalitetnije i transparentnije pripremiti prijedlog izmjene i dopune Statuta te predlažem da se na sljedećoj Glavnoj skupštini ne raspravlja o izmjenama i dopunama Statuta, a pitanje profesionalnog, poluprofesionalnog ili volonterskog obavljanja funkcije predsjednika dok mu traje mandat riješti sukladno zakonskim odredbama i po uzoru na ostale Komore u zdravstvu.

S poštovanjem,  Mate Portolan, mag.pharm.

   
Povratak