Datum:   9.11.2017
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Hrvatske ljekarničke komore

Poštovani,

radi ostvarivanja cilja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji proizlazi iz odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje se prijedlog izmjena i dopuna Statuta Hrvatske ljekarničke komore.

Cilj donošenja gore navedenog prijedloga izmjena i dopuna Statuta, jest usklađenje odredaba Statuta s ostalim aktima Komore te organizacija rada ureda Komore kako bi se članstvu omogućila što kvalitetnija i brža usluga u cilju unapređenje struke i rada ljekarnika.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i komentare na predloženi tekst izmjena i dopuna Statuta do 09. prosinca 2017. na e-mail adresu: ljekarnistvo@hljk.hr s naznakom „primjedbe na izmjene i dopune Statuta Hrvatske ljekarničke komore“

IZMJENE I DOPUNE STATUTA HRVATSKE LJEKARNIČKE KOMORE

   
Povratak