Datum:   10.11.2020
COVID-19: Bolovanje povezano s koronavirusnom bolesti

Poštovane kolegice i kolege,

dostavljamo sljedeće obavijesti i odgovore na upite:

Pravo na naknadu plaće zbog COVID-19 kao profesionalne bolesti

Nastavno na obavijest HLJK od 02.04.2020. u svezi prava na naknadu plaće zbog koronavirusne bolesti kao profesionalne bolesti, dostavljamo dodatna pojašnjenja.

Priznavanje profesionalne bolesti u nadležnosti je Službe za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koja svaki pojedini slučaj vještači u skladu s pravilima struke ovisno o medicinskoj dokumentaciji i profesionalnoj ekspoziciji.

Ukoliko se koronavirusna bolest prizna kao profesionalna bolest, dakle ukoliko se osoba zarazila korona virusom na radnom mjestu, osobi pripada pravo na naknadu plaće u iznosu od 100% plaće za vrijeme bolovanja.

Procedura utvrđivanja profesionalne bolesti slična je proceduri utvrđivanja ozljede na radu:

 • potrebna obrada i potvrda od strane specijaliste medicine rada;
 • radniku se isplaćuje 100% naknada;
 • naknadu isplaćuje poslodavac na teret HZZO-a.

Bolovanje povezano s COVID-19

Opće informacije

Bolovanje povezano s COVID-19 može se svrstati u sljedeće kategorije označene šiframa A01, C0 i D0.

OSOBA JE ZARAŽENA KORONA VIRUSOM – osoba je bolesna, pozitivna na koronavirus (šifra A01 ili C0)

Šifra bolovanja A01 – bolest do 42 dana

COVID-19 potvrđen (simptomatski ili asimptomatski) -  izolacija – od strane medicine rada bolest nije priznata kao profesionalna bolest.

Šifra bolovanja A01 prema standardnoj doznaci za bolovanje koju ispunjava liječnik obiteljske medicine.

Na teret poslodavca radniku se isplaćuje naknada za COVID-19 bolovanje koje se ne vodi kao profesionalna bolest (naknadu isplaćuje poslodavac kao za svako drugo bolovanje do 42 dana na teret poslodavca):

Naknadu plaće isplaćuje poslodavac iz svojih sredstava za prvih 42 dana privremene nesposobnosti za rad.

Šifra bolovanja C0 – profesionalna bolest

COVID-19 potvrđen (simptomatski ili asimptomatski) - izolacija – od strane medicine rada bolest je priznata kao profesionalna bolest.

Šifra bolovanja C0 prema potvrdi medicine rada i prijavi profesionalne bolesti uzrokovane zarazom COVID-19 na radnom mjestu.

Na teret HZZO-a radniku se isplaćuje naknada za COVID-19 bolovanje koje se vodi kao profesionalna bolest.

Naknadu HZZO ne isplaćuje izravno na račun radnika, već poslodavac isplaćuje naknadu radniku za koju kasnije u cijelosti potražuje refundaciju od HZZO-a (identično kao u slučaju ozljede na radu).

Naknadu plaće isplaćuje poslodavac na teret sredstava HZZO-a od 1. dana privremene nesposobnosti za rad zbog priznate profesionalne bolesti (100 % naknada).

OSOBA JE ODREĐENA MJERA SAMOIZOLACIJE – osoba je još uvijek zdrava, nema simptome, ali postoji opasnost od pojave simptoma i oboljenja (šifra D0)

Šifra bolovanja D0 – izolacija, može biti:

 • Samoizolacija zbog ostvarenog kontakta izvan radnog mjesta

COVID-19 nije potvrđen, ali je potvrđen kontakt sa zaraženom osobom izvan radnog mjesta – samoizolacija

Šifra bolovanja D0 prema potvrdi nadležnog epidemiologa o određenoj mjeri samoizolacije ili bez potvrde epidemiologa, ali temeljem stručne procijene liječnika obiteljske medicine prema dopis HZZO-a od 27.10.2020.

Na teret HZZO-a radniku se isplaćuje naknada za određenu mjeru samoizolacije uslijed kontakta sa zaraženom osobom izvan radnog mjesta u slučaju kada radnik posao ne može obavljati od kuće.

Naknadu plaće radniku isplaćuje direktno HZZO od 1. dana u slučaju privremene nesposobnosti za rad zbog samoizolacije prema šifri bolovanja D0.

 • Samoizolacija zbog ostvarenog kontakta na radnom mjestu

COVID-19 nije potvrđen, ali je potvrđen kontakt sa zaraženom osobom na radnom mjestu – samoizolacija

Radniku pripada naknada u visini prosječne plaće koja je isplaćena u prethodna tri mjeseca (dakle, „puna plaća“), sukladno odredbama Zakona o radu - prekid rada do kojeg je došlo zbog okolnosti za koje radnik nije odgovoran.

Naknadu plaće radniku isplaćuje poslodavac od 1. dana u slučaju privremene nesposobnosti za rad zbog samoizolacije prema šifri bolovanja D0, a temeljem odluke nadležnog epidemiologa ili liječnika obiteljske medicine o određivanju mjere samoizolacije radniku uslijed kontakta sa zaraženom osobom na radnom mjestu.

Prema gore navedenom, ovisno da li je osoba zaražena ili je došlo do kontakata na radnom mjestu ili izvana radnog mjesta, za bolovanje povezano sa COVID-19:

 • u prvom slučaju (A01) naknadu radniku isplaćuje poslodavac sukladno Zakonu o radu i Pravilniku o radu (osoba je zaražena izvan radnog mjesta – naknada za “standardno“ bolovanje kao u slučaju bilo koje druge bolesti npr. gripe);
 • u drugom slučaju (C0) naknadu radniku isplaćuje poslodavac na teret HZZO-a, što znači da HZZO poslodavcu refundira u cijelosti naknadu isplaćenu radniku (osoba je zaražena na radnom mjestu - 100% naknada za priznatu profesionalnu bolest);
 • u trećem slučaju (D0) naknadu radniku isplaćuje HZZO direktno na tekući račun (osobi je određena mjera samoizolacije zbog kontakta izvan radnog mjesta – naknada u iznosu do 4.257,28 kuna).
 • u četvrtom slučaju (D0) naknadu radniku isplaćuje poslodavac sukladno Zakonu o radu (osobi je određena mjera samoizolacije zbog potvrđenog kontakta sa zaraženom osobom na radnom mjestu – 100% naknada uslijed prekida rada do kojeg je došlo zbog okolnosti za koje radnik nije odgovoran).
Detaljnije informacije u svezi obračuna plaće za vrijeme COVID-19 bolovanja ili samoizolacije:

OSOBA JE ZARAŽENA KORONA VIRUSOM – osoba je bolesna, pozitivna na koronavirus (šifra A0 ili C0)

 • Ako se osoba zarazila izvan radnog mjesta (ne može biti profesionalna bolest - šifra A0), obračunava se bolovanje na teret poslodavca, poslodavac obračunava i prikazuje u JOPPD-u kao bolovanje na teret poslodavca.
 • Ako se osoba zarazila na radnom mjestu (može biti profesionalna bolest, ali i ne mora jer se profesionalna bolest mora dokazati!)

Ukoliko se radi o  zaraznoj bolesti uzrokovanoj ekspozicijom na radu u djelatnostima gdje je dokazan povećan rizik zaraze (zdravstvena djelatnost) može se tretirati kao profesionalna bolest - šifra C0, odnosno imati će se pravo na isplatu pune naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad sukladno (4) uputi Ministarstva zdravstva od 02.04.2020. U skladu s  Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti priznavanje profesionalne bolesti u nadležnosti je Službe za medicinu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koja svaki pojedini slučaj vještači u skladu s pravilima struke ovisno o medicinskoj dokumentaciji i o profesionalnoj ekspoziciji.

Ukoliko se prizna nesposobnost za rad temeljem profesionalne bolesti, onda će se postupati kao i kod naknadno priznate ozljede na radu.

U tom slučaju infekcija korona virusom priznaje kao profesionalna bolest od dana zaraze (laboratorijske potvrde).

Radnik kojem se utvrdi zarazna bolest uzrokovana COVID-19, a radi na radnom mjestu na kojem smatra da postoji povećan rizik zaraze COVID-19, treba se telefonski ili osobno (ukoliko je radnik izliječen, odnosno COVID 19 negativan) javiti nadležnom specijalisti medicine rada/medicine rada i sporta (dalje u tekstu: SMR) i dostaviti mu svu potrebnu dokumentaciju o kojoj možete pročitati u (6) Smjernicama za postupak prijave profesionalne bolesti uzrokovane zarazom COVID-19

OSOBI JE ODREĐENA MJERA SAMOIZOLACIJE – osoba je još uvijek zdrava, nema simptome, ali postoji opasnost od pojave simptoma i oboljenja (šifra D0)

U slučaju da je radnik ostvario kontakt sa zaraženom osobom te postoji sumnja na zarazu koronavirusom, radnik ostaje u samoizolaciji na temelju odluke nadležnog epidemiologa (u situaciji povećanog broja zaraženih u kakvoj se trenutno nalazimo i pretjeranog obujma posla epidemiologa, odluka epidemiologa može izostati, odnosno nije nužna sukladno 1) uputama HZJZ-a i 2) dopisu HZZO-a od 27.10.2020.)

 • Ukoliko je radnik u samoizolaciji jer je ostvario kontakt sa zaraženom osobom izvan radnog mjesta, radnik kontaktira liječnika opće medicine (dalje u tekstu: LOM)  telefonom ili mailom. LOM izdaje izvješće o privremenoj nesposobnosti za rad=bolovanje (doznaka, šifra D0). Naknada plaće tijekom samoizolacije iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće, s time da mjesečni iznos naknade ne može za puno radno vrijeme iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28%, odnosno ne može iznositi više od 4.257,28 kuna, sukladno propisu koji uređuje obvezno zdravstveno osiguranje i sukladno 3) Obavijest HZZO-aNaknadu plaće isplaćuje direktno HZZO od 1. dana u slučaju privremene nesposobnosti za rad zbog određene mjere samoizolacije uslijed ostvarenog kontakt sa zaraženom osobom izvan radnog mjesta
 • Ako je radnik u samoizolaciji jer je ostvario kontakt sa zaraženom osobom na radnom mjestu, pripada mu naknada u visini prosječne plaće koja je isplaćena u prethodna tri mjeseca (dakle, „puna plaća“), naravno preračunato u broj radnih sati u samoizolaciji, sukladno odredbama Zakona o radu (u evidenciji rada: prekid rada do kojeg je došlo zbog okolnosti za koje radnik nije odgovoran) i sukladno 4) uputi Ministarstva zdravstva od 02.04.2020 i 5) uputi Ministarstva zdravstva od 24.08.2020. Radnik u ovom slučaju ostvaruje, a poslodavac isplaćuje naknadu plaće temeljem odluke nadležnog epidemiologa ili liječnika obiteljske medicine o određivanju mjere samoizolacije radniku uslijed kontakta sa zaraženom osobom na radnom mjestu, sukladno 1) uputama HZJZ-a i 2) dopisu HZZO-a od 27.10.2020. (u odluci o određivanju mjere samoizolacije mora biti naznačeno da je radnik ostvario kontakt sa zaraženom osobom na radnom mjestu).

Prilozi:

1)      Upute i preporuke HZJZ od 2.11.2020. (revidiraju se gotovo svakodnevno) :

https://koronavirus.hr/najnovije/kriteriji-za-testiranje-na-sars-cov-2-prekid-izolacije-i-karantene/748

2)      Dopis HZZO-a u vezi utvrđivanja privremene nesposobnosti za rad od 27.10.2020.:

https://www.hzzo.hr/wp-content/uploads/2020/11/image2020-10-28-131056-page-001-1.jpg

3)      Obavijest HZZO-a osiguranicima :

https://www.hzzo.hr/obavijest-osiguranicima-koronavirus/

4)      Uputa Ministarstva zdravstva u vezi ostvarivanja prava iz radnog odnosa radnika u sustavu zdravstva za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 od 02.04.2020.

https://www.hssms-mt.hr/media/5090/miz-uputa-prava-iz-radnog-odnosa-radnika-u-sustavu-zdravstva-242020.pdf

5)      Uputa Ministarstva zdravstva od 24.08.2020.

https://zdravlje.gov.hr/vijesti/priopcenje-za-javnost/5266

6)      Smjernica za postupak prijave profesionalne bolesti uzrokovane zarazom COVID-19:

https://www.hlk.hr/EasyEdit/UserFiles/koronavirus/smjernica-hdmr-prijava-profesionalne-bolesti-covid19.pdf

Hrvatska ljekarnička komora

   
Povratak