Datum:   15.9.2020
Obveza nošenja maski u zatvorenim prostorima

Poštovani članovi,

nastavno na Vaše obavijesti o određenom broju pacijenata koji odbijaju nositi masku u prostoru ljekarne, podsjećamo Vas na relevantne odluke, upute i propise na koje se možete pozvati u takvoj situaciji.

Odlukom Stožera civilne zaštite RH od 10. srpnja koja se primjenjuje od 13. srpnja propisano je da se maske moraju nositi u zdravstvenim ustanovama, javnom prijevozu, trgovačkoj i ugostiteljskoj djelatnosti. Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) ostavljena je mogućnost da posebnim uputama propiše obvezu nošenja maski i u drugim situacijama.

Prema uputi HZJZ-a od 16. srpnja, propisana je obveza nošenja maski za zaposlenike trgovačkih društava, ustanova i institucija koje rade sa strankama i za njihove klijente, kao i za zaposlenike u uslužnim djelatnostima u kojima se dolazi u bliski kontakt s klijentima.

HZJZ je 13. srpnja donio i Izuzeće od obveze nošenja maske, i to za djecu u dobi do 2 godine, djecu predškolske dobi koja pružaju otpor nošenju maske ili se ne mogu suzdržati od dodirivanja lica dok nose masku, osobe s određenim oblicima invaliditeta, osobama koje maske onemogućavaju komunikaciju (npr. osobama oštećenog sluha i njihovim prevoditeljima), osobe s teškoćama disanja uslijed kroničnih bolesti te osobe promijenjene svijesti i kod gubitka svijesti, osobe koje iz drugih razloga ne mogu same skinuti masku. Za djecu u dobi nakon navršene druge godine pa do nižih razreda osnovne škole propisano je da se maska nosi samo u kraćim vremenskim intervalima i pod nadzorom roditelja odnosno staratelja.

Zakonsko utemeljenje za takvu odluku sadržano je u Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koji u članku 47. propisuje koje su sve sigurnosne mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti.

Sve točne i relevantne činjenice o mjerama suzbijanja širenja bolesti COVID-19, dostupne su na mrežnim stranicama HZJZ-a.

U slučaju da pacijent odbija nositi masku u prostoru ljekarne, temeljem gore navedene Odluke može ga se upozoriti na nužnost poštivanja i pridržavanja navedene obveze.

Ovim putem također podsjećamo da inače u svim slučajevima prijetnji i nasilnog verbalnog ili fizičkog ponašanja prema ljekarniku kao zdravstvenom radniku, sukladno Zakonu o ljekarništvu i Kaznenom zakonu, ljekarnik može uskratiti pružanje ljekarničke usluge i osobu prijaviti nadležnom tijelu za zaštitu prava i javnog reda i mira.

Naime, člankom 24. Zakona o ljekarništvu propisano je da tijekom rada magistar farmacije može uskratiti izdavanje lijeka ili medicinskoga proizvoda u slučaju prijetnje ili nasilnog ponašanja korisnika, a prisila prema zdravstvenom radniku može biti procesuirana po članku 315.a Kaznenog zakona RH.

Hrvatska ljekarnička komora


   
Povratak