Datum:   27.8.2020
COVID-19­_Preporuka za testiranje zdravstvenih radnika

Poštovane kolegice i kolege,

24.08.2020. na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) objavljene su:

Objedinjene revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i samoizolacije“.

U točki 2.2 navedene su epidemiološke indikacije za testiranje asimptomatskih osoba koje su djelatnici zdravstvenih ustanova.

Testiranje se preporučuje prije povratka djelatnika na posao nakon višednevne odsutnosti:

  • zbog korištenja godišnjeg odmora ili zbog drugog razloga duljeg izbivanja;
  • nakon povratka iz inozemstva odnosno područja s povećanom incidencijom COVID-19;
  • drugih epidemioloških rizika u anamnezi.

Preporuka je da, po povratku s godišnjih odmora ili duljeg izbivanja djelatnika zdravstvenih ustanova, voditelj radne jedinice putem kratkog upitnika ustanovi da li je kod djelatnika indicirano testiranje na SARS-CoV-2 virus.

Upitnik za indiciranje testiranja na SARS-CoV-2 zdravstvenih djelatnika uključuje sljedeća pitanja:

  • Da li ste tijekom odmora unazad 14 dana imali simptome kompatibilne s COVID-19;
  • Da li ste tijekom odmora unazad 14 dana bili u bliskom kontaktu s osobom koja boluje od COVID-19;
  • Da li ste unazad 14 dana boravili u području s proširenom lokalnom transmisijom COVID-19 ili u županiji u kojoj je incidencija unazad tjedan dana viša od prosječne tjedne incidencije u Hrvatskoj;
  • Da li ste tijekom odmora unazad 14 dana boravili u zatvorenom prostoru u većoj skupini ljudi, bez pridržavanja mjera za sprječavanje širenja kapljičnih infekcija (maska, fizička distanca, higijena ruku), npr. karmine, svatovi, krstitke, krizma, noćni klub, boravak u hostelu, godišnjica mature i slično.

Ako je odgovor na bilo koje od ovih pitanja pozitivan, indicirano je testiranje djelatnika na SARS-CoV-2.

Preporuka se primarno odnosi na djelatnike zdravstvenih ustanova kao što su bolnice i domovi zdravlja u kojima djelatnici dolaze u bliski kontakt s pacijentima na liječenju, preoperativnoj obradi, postoperativnom oporavku i slično, te djelatnike domova za starije i nemoćne. Na ovaj način nastoji se spriječiti širenje COVID-19 među djelatnicima u navedenim ustanovama  i zaštititi navedene vulnerabilne skupine pacijenata.

Međutim, nastavno na značajan porast broja oboljelih u Hrvatskoj preporuka je da se isto provodi i u ljekarnama kako bi se na vrijeme utvrdile epidemiološke indikacije za testiranje asimptomatskih djelatnika, spriječilo širenje virusa na ostale djelatnike i pacijente te posljedično zatvaranje ljekarne.

Preporuke možete pogledati na sljedećim poveznicama:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Prioriteti-za-testiranje-na-SARS-CoV-2-o-postupanju-s-kontaktima-zavr%C5%A1etku-izolacije-i-samoizolacije-Objedinjene-revidirane-preporuke.pdf

odnosno

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/

Ovom prilikom je potrebno napomenuti da u slučaju primjene gore navedene preporuke vrijede odredbe propisane člankom 24. Zakona o radu:

  • tijekom trajanja radnog odnosa radnik je dužan obavijestiti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza ili koja ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima radnik dolazi u kontakt;
  • radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova, poslodavac može uputiti radnika na liječnički pregled;
  • troškove liječničkog pregleda iz stavka 2. ovoga članka snosi poslodavac.

Hrvatska ljekarnička komora

   
Povratak