Datum:   14.5.2020
COVID-19: Radno vrijeme ljekarni nedjeljom

Od 11. svibnja 2020. godine ljekarne rade u punom opsegu radnog vremena, u skladu s Pravilnikom o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe („Narodne novine“, broj 106/19, dalje u tekstu: Pravilnik) i sklopljenim ugovorima s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO).

Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 („Narodne novine“, broj 51/2020, dalje u tekstu: Odluka) kojom je zabranjen rad nedjeljom - ne odnosi se na ljekarne. Dakle, radno vrijeme ljekarni nije obuhvaćeno Odlukom Stožera CZ RH. Slijedom navedenog, na ljekarne se ima primjenjivati ono radno vrijeme koje je ugovoreno s HZZO-om:

  • Ljekarne koje imaju ugovoreno dežurstvo nedjeljom – rade nedjeljom,
  • Ljekarne koje nemaju ugovoreno dežurstvo nedjeljom, ali imaju ugovoren rad nedjeljom jer zadovoljavaju uvjete kadrovskog normativa i ishodile su odobrenje Ministarstva zdravstva za rad nedjeljom i prije stupanja na snagu novog Pravilnika – rade nedjeljom.

Hrvatska ljekarnička komora


   
Povratak