Datum:   13.2.2020
Znanstvena publikacija članova Hrvatske ljekarničke komore u časopisu NEJM

Znanstvena publikacija članova Hrvatske ljekarničke komore u časopisu The New England Journal of Medicine (NEJM)

Za napredak u znanosti, edukaciji i razvoju same farmaceutske struke neophodna su znanstvena istraživanja i znanstvene publikacije. Svoj znatan doprinos u razvoju farmaceutske struke, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu, dali su i naši članovi dr.sc. Marko Skelin,mag.pharm.spec.kliničke farmacije (bolnička ljekarna, Opća bolnica Šibenik) i Eugen Javor,mag.pharm.spec.kliničke farmacije (bolnička ljekarna, Opća bolnica Bjelovar), uz suradnju s članom Hrvatskog Liječničkog Zbora dr.sc. Markom Lucijanićem, dr.med.

Među njihovim brojnim znanstvenim publikacijama u jednima od najuglednijih svjetskih medicinskih znanstvenih časopisa [European Heart Journal, JAMA, JAMA Oncology , Journal of Clinical Oncology, European Journal of Heart Failure, u 2019. posebno mjesto zauzima objavljivanje znanstvene publikacije pod naslovom „Liraglutid u djece i tinejdžera s dijabetesom tipa 2“ (engl. Liraglutide in Children and Teens with Type 2 Diabetes) u The New England Journal of Medicine  (NEJM). Ovo je prvi put da su hrvatski magistri farmacije publicirali rad u ovom najprestižnijem svjetskom medicinskom časopisu.

U pismu uredniku (engl. Letter to the Editor) objavljenom u The New England Journal of Medicine  koje se tiče Evaluation of Liraglutide in Pediatrics with Diabetes (Ellipse) studije, autori (Eugen Javor, Marko Skelin i Marko Lucijanić) su ukazali na mogući potencijalni sigurnosni signal za za subkutani antihiperglikemik liraglutid koji spada u agoniste peptid 1 sličan glukagonu (engl. glucagon-like peptide-1 – GLP-1) receptora.

Ellipse studija je ispitivala upotrebu liraglutida u djece i tinejdžera s dijabetesom tipa 2 te je ukazala na povećani rizik od razvoja hipoglikemije s primjenom liraglutida. Međutim bitno je za istaknuti kako je rizik od hipoglikemije zabilježen neovisno o konkomitantnoj upotrebi inzulina i derivata sulfoniureje, što je bilo posebno iznenađujuće budući da je u zadnjim American Diabetes Association smjernicama navedeno da za liječenje odraslih pacijenata s dijabetesom tipa 2, agonisti GLP-1 receptora ne uzrokuju hipoglikemiju.

Također i u Sažetku opisa svojstava lijeka za liraglutid se ističe mogućnost pojave hipoglikemije samo uz primjenu antidijabetika koji već uzrokuju samu navedenu nuspojavu, dok se za sami liraglutid sugerira kako je taj rizik minimalan.

Iz svega navedenog propisivači (liječnici specijalisti) mogu zaključiti kako su odrasli pacijenti izloženi jako malom riziku za pojavu hipoglikemije prilikom primjene liraglutida, ako su drugi antihiperglikemici za koje se zna da uzrokuju hipoglikemiju (derivati sulfoniureje i inzulin) isključeni iz terapije.

Međutim, Eugen Javor i dr.sc. Marko Skelin uz suradnju s dr.sc. Markom Lucijanićem, su analizirajući apsolutne brojeve uvođenja terapije inzulinom kroz period trajanja studije ukazali na mogućnost da liraglutid uzrokuje hipoglikemije neovisno o derivatima sulfonilureje i inzulinu.

Iako Ellipse studija uključuje samo pedijatrijske pacijente od 10 godina i starije, u pismu autoru je navedena studija koja je već prije opisala pojavnost hipoglikemije aktivacijom GLP-1 receptora, neovisno o kojoj je populaciji riječ (pedijatrijski ili odrasli pacijenti).

Osim učinkovitosti, lijekovi moraju biti i sigurni. Kroz sustav farmakovigilancije se dolazi do vrlo bitnih podataka vezanih za sigurnost lijekova. To je od posebnog značaja za rijetke nuspojave (očekivane i neočekivane) koje se nisu pokazale tijekom kliničkih studija. Praćenjem lijekova kroz kliničke studije i sustav farmakovigilancije održava se kontinuitet dobre kliničke prakse i dobre brige za bolesnika.

Hrvatska ljekarnička komora


   
Povratak