Datum:   5.2.2020
Dostavljanje obavijesti članovima elektroničkim putem/newsletter

Poštovani članovi,

Hrvatska ljekarnička komora je poslala upit Agenciji za zaštitu osobnih podataka o primjeni Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, konkretno postoji li obveza Komore od svojih članova tražiti posebnu pisanu suglasnost/privolu za slanje obavijesti elektroničkim putem (tzv. newsletter). U svom odgovoru Agencija za zaštitu osobnih podataka navodi sljedeće:

S obzirom da je obveza Komore obavještavati svoje članove o pozitivnim propisima, novim uredbama i naredbama i davati im upute i objašnjenja, nije potrebno prikupiti dodatnu pisanu suglasnost/privolu članova. Naime, članovi mogu razumno očekivati obradu u navedenu svrhu obavještavanja s obzirom da se njihovi osobni podaci prikupljaju u kontekstu njihovih profesionalnih aktivnosti.

Nastavno na navedeno, Komora će od danas dostavljati obavijesti svim svojim članovima prema Registru magistara farmacije koji obavljaju ljekarničku djelatnost, a ne samo onim članovima koji su dali svoju privolu.

Međutim, ukoliko ne želite primati obavijesti od Hrvatske ljekarničke komore, ljubazno vas molimo da izričito pisanim putem zatražite da se Vaša e-mail adresa izuzme od slanja obavijesti. Navedeno možete poslati pisanim putem na adresu HLJK Martićeva 27, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na ljekarnistvo@hljk.hr uz naznaku „NE ŽELIM PRIMATI OBAVIJESTI“.

Također, ukoliko Vaši podaci nisu usklađeni sa stanjem u Registru, molimo vas da nam dostavite izmijenjene podatke radi usklađivanja.

Vaša Komora


   
Povratak