Datum:   30.7.2019
Ljekarne u zakupu - provedba zakona o zdravstvenoj zaštiti

Poštovani članovi Komore, ljekarnici koji privatnu ljekarničku praksu obavljaju na osnovi zakupa ljekarni,

obavještavamo Vas da je Hrvatska ljekarnička komora svim predsjednicima županijskih skupština kao i predsjedniku Hrvatske zajednice županija uputila dopis kojim se pozivaju nadležna županijska tijela da poštuju provedbu članka 261. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN broj 100/18) kojim se dosadašnjim zakupcima daje mogućnost nastavka obavljanja ljekarničke djelatnosti u privatnoj praksi.

Naime, neujednačena praksa donošenja odluka županijskih tijela o zakupu poslovnih prostora u kojima se treba nastaviti obavljati ljekarnička djelatnost dovodi u neravnopravan položaj ljekarnike u zakupu jer neće moći podnijeti svoj zahtjev Ministarstvu zdravstva u zakonskom roku za obavljanje privatne prakse.

Napominjemo da najkasnije do 31. listopada 2019. godine zdravstveni radnik zakupac koji želi nastaviti rad u privatnoj praksi/ordinaciji u prostoru koji je u vlasništvu doma zdravlja ili ljekarničke zdravstvene ustanove odnosno u prostoru s kojim dom zdravlja ili ljekarnička zdravstvena ustanova raspolažu temeljem valjanog dokaza o raspolaganju prostorom, a u kojem je obavljao tu djelatnost do dana stupanja na snagu  Zakona,  Ministarstvu zdravstva dostavlja:

 1. Zahtjev zdravstvenog radnika koji je na dan stupanja na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» br.100/18) obavljao privatnu praksu na temelju zakupa jedinice zakupa doma zdravlja/ljekarničke zdravstvene ustanove kojim se traži izdavanje rješenja Ministarstva zdravstva o nastavku rada u ordinaciji/privatnoj praksi sukladno članku 261. stavku 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» br.100/18),
 2. Rješenje Ministarstva zdravstva kojim je zdravstvenom radniku odobreno obavljanje privatne prakse na temelju zakupa jedinice zakupa doma zdravlja/ljekarničke zdravstvene ustanove
 3. Odluku Upravnog vijeća doma zdravlja/ljekarničke zdravstvene ustanove kojom se definira temeljni sadržaj novog ugovora o zakupu poslovnog prostora u kojem je zdravstveni radnik do dana stupanja na snagu  Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» br.100/18)  obavljao privatnu praksu na temelju zakupa jedinice zakupa a posebno iznos zakupnine koji se određuje sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor
 4. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen na temelju odluke Upravnog vijeća navedene u točki 3. ovih uputa
 5. Ugovor o radu ili izjavu o radu u timu člana/članova tima ovjerenu kod javnog bilježnika
 6. Odobrenje za samostalan rad od nadležne komore (licenca)
 7. Uvjerenje o radnoj sposobnosti (izdaje specijalist  medicine rada)
 8. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (izdaje Centar za socijalnu skrb  općine prebivališta) – original ili ovjerena kopija
 9. Upravnu pristojbu na zahtjev u iznosu od 55,00 kuna plaćena u državnim biljezima ili na broj računa Državnog proračuna:

IBAN HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj: 5002-47107-OIB, 

             (uplata preko pošte, uplatnicom ili internetom)

v  Ministarstvo zdravstva tijekom upravnog postupka od nadležnih tijela pribavlja propisanu dokumentaciju  iz kaznene i prekršajne evidencije sukladno članku 47. stavku 1. točkama 5. i 6.  Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» br.100/18)

Također, najkasnije do 31. listopada 2019. godine zdravstveni radnik zakupac koji želi nastaviti rad u privatnoj praksi/ordinaciji u prostoru koji nije u vlasništvu doma zdravlja ili ljekarničke zdravstvene ustanove odnosno s kojim dom zdravlja ili ljekarnička zdravstvena ustanova ne raspolažu temeljem valjanog dokaza o pravu raspolaganja prostorom, a za koji zdravstveni radnik koji obavlja privatnu praksu temeljem zakupa raspolaže valjanim dokazom o vlasništvu ili o raspolaganju prostorom u kojem je obavljao tu djelatnost do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, Ministarstvu zdravstva dostavlja:

 1. Zahtjev zdravstvenog radnika koji je na dan stupanja na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» br.100/18) obavljao privatnu praksu na temelju zakupa jedinice zakupa doma zdravlja/ljekarničke zdravstvene ustanove kojim se traži izdavanje rješenja Ministarstva zdravstva o nastavku rada u ordinaciji/privatnoj praksi sukladno članku 261. stavku 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» br.100/18),
 2. Rješenje Ministarstva zdravstva kojim je zdravstvenom radniku odobreno obavljanje privatne prakse na temelju zakupa jedinice zakupa doma zdravlja/ljekarničke zdravstvene ustanove

3.       Dokaz o pravu raspolaganja prostorom, original ili ovjerena kopija – ugovor o zakupu ili vlasnički list

 1. Ugovor o radu ili izjavu o radu u timu člana/članova tima ovjerenu kod javnog bilježnika
 2. Odobrenje za samostalan rad od nadležne komore (licenca)
 3. Uvjerenje o radnoj sposobnosti (izdaje specijalist  medicine rada)
 4. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (izdaje Centar za socijalnu skrb  općine prebivališta) – original ili ovjerena kopija
 5. Upravnu pristojbu na zahtjev u iznosu od 55,00 kuna plaćena u državnim biljezima ili na broj računa Državnog proračuna:

IBAN HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj: 5002-47107-OIB, 

             (uplata preko pošte, uplatnicom ili internetom)

v  Ministarstvo zdravstva tijekom upravnog postupka od nadležnih tijela pribavlja propisanu dokumentaciju  iz kaznene i prekršajne evidencije sukladno članku 47. stavku 1. točkama 5. i 6.  Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» br.100/18)

Popis gore navedene dokumentacije također možete naći na službenoj stranici Ministarstva zdravstva, poveznica: 

Primarna zdravstvena zaštita–provedba zakona o zdravstvenoj zaštiti


   
Povratak