Datum:   4.2.2019
Dodatak Hrvatske farmakopeje 4.7.

NOVOSTI

Objavljen je sedmi Dodatak četvrtom (on-line) izdanju Hrvatske farmakopeje s oznakom 4.7. Ovaj Dodatak odgovara Dodatku 9.7 Europske farmakopeje (Ph. Eur.), objavljenom u listopadu 2018. god. Novi i revidirani tekstovi stupaju na snagu 1. travnja 2019. godine, a ispravljeni tekstovi objavljeni u Dodatku 9.7 Ph. Eur. stupili su na snagu do 30. studenog 2018. god. (ako nije drugačije navedeno).

Kao i do sada, u poglavlju Komentari revidiranih tekstova objavljenih u Dodatku 9.7 Ph. Eur. možete naći sažeti prikaz izmjena tekstova objavljenih u ovom Dodatku.

U predmetnom Dodatku u Hrvatsku farmakopeju uvršteni su: prijevod monografije Natrijev tiosulfat (0414), a u neobvezujući dio farmakopeje uvršten je novi tekst Britanske farmakopeje iz grupe tekstova o pripravcima koji ne podliježu odobravanju SC V F. Izrada lijekova koji ne podliježu odobravanju aseptičkim postupkom.

HALMED poziva kolege da nam se obrate sa svojim potrebama za prijevodima tekstova Europske farmakopeje.

Svaki Dodatak cjelovito je izdanje Hrvatske farmakopeje u koji su unesene sve novosti i korekcije, odnosno izmjene iz odgovarajućeg dodatka Europske farmakopeje te se u njemu farmakopeja može cjelovito pretraživati. Tekstove Hrvatske farmakopeje iz on line izdanja moguće je kopirati i ispisivati.

Godišnju licencu za korištenje svih izdanja Hrvatske farmakopeje, kao i Dodataka koji se redovito objavljuju, izdaje Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Cijena jedne licence iznosi 300,00 kuna + PDV. Svaku licencu moguće je koristiti na dva računala.

Registraciju je moguće provesti putem ove poveznice, uz ispunjavanje zahtjeva traženim podacima, na temelju kojih se kreira ponuda za licencu. Nakon što se prema navedenoj ponudi izvrši plaćanje, korisniku je omogućen pristup cjelovitom izdanju farmakopeje. Obavijest o aktivaciji pristupa korisnik zaprima e-poštom zajedno s odgovarajućom zaporkom za pristup farmakopeji.

Nakon pristupanja Hrvatskoj farmakopeji, automatski se otvara važeće izdanje/dodatak, a sva dostupna izdanja/dodatke, s cjelovitom farmakopejom, mogu se pretraživati klikom na izbornik Izdanje u zaglavlju farmakopeje.

U svrhu pružanja uvida u mogućnosti koje pruža cjelovito izdanje Hrvatske farmakopeje, korisnicima je dostupna demo verzija farmakopeje, kojoj je moguće pristupiti ovdje.


   
Povratak