Datum:   9.5.2018
7. Simpozij studenata farmacije i medicinske biokemije (FARMEBS 2018)

U subotu, 2. lipnja 2018. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (A. Kovačića 1) održat će se 7. Simpozij studenata farmacije i medicinske biokemije (FARMEBS 2018).

FARMEBS 2018 bit će posvećen svim aspektima istraživanja lijekova od njihova dizajna i sinteze, preko mehanizma djelovanja, primjene i osiguranja kvalitete, do korištenja biomarkera u dijagnostici.

Detaljnije informacije o Simpoziju možete pronaći na farmebs.pharma.hr


   
Povratak