Datum:   29.12.2017
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (NN131/2017)

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama 131/2017 objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima kojim se Popis pomagala iz članka 7. stavka 3. zamjenjuje novim Popisom pomagala.

Tiskanice potvrda o pomagalu iz članka 13. stavka 4. zamjenjuju se novim tiskanicama potvrda o pomagalu koje su tiskane uz ovaj Pravilnik.

  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_131_3020.html

   
Povratak