Datum:   7.9.2017
EMA provodi anketu o prijavljivanju nuspojava

Europska agencija za lijekove započela je anketu među zdravstvenim radnicima i pacijentima o prijavljivanju nuspojava.

Anketa je dostupna na svim jezicima EU te otvorena do 09.listopada.

Pristupiti joj možete putem ovog linka: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/bf7bf241-f99b-4ff4-8c24-c62c39ff0be3?draftid=c55c63ef-3126-404c-8d29-40162be156bb&surveylanguage=HR

   
Povratak