Datum:   31.12.2014
PDV na lijekove -VAŽNO!

Kako nismo dobilo odgovore na pitanja i tumačenje izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost ( u daljnjem tekstu Zakona) po pitanju primjene novih odredbi niti od Ministarstva financija, Porezne uprave, niti od ugovornog partnera ljekarnama HZZO-a Zakona, preporuka Komore je da na sve lijekove koji su registrirani kao „receptni lijekovi“ ( R) primijenite stopu poreza od 5%.

Sve ostalo što je na listi lijekova neka ostane kako je i do sada.

Kada dobijemo tumačenje Zakona i odgovore na pitanja upućena HZZO-u izvijesti ćemo vas o daljnjem postupanju.

   
Povratak