Registracija na web stranicu

Registracija na web stranicu

Članovi svoje bodovno stanje i uplate članarina mogu provjeravati pregledom svog elektroničkog evidencijskog lista.

Više

<a class="naslovi-sivi" href="/tabid/1242/Default.aspx" >Recognition of foreign qualifications</a>

Recognition of foreign qualifications

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je stupio na snagu 01. srpnja 2013., a objavljen je u Narodnim novinama broj 82/2013 za poslove priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija magistara farmacije, nadležna je Hrvatska ljekarnička komora.


VišeAnketa

Anketa

1. Jeste li zadovoljni novom web stranicom Komore?

DA (37) 47%
NE (42) 53%

Prikaži anketu