Povjerenstvo za etiku i deontologiju

Povjerenstvo za etiku i deontologiju obavlja sljedeće poslove:
 
  1. izrađuje prijedlog nacrta Kodeksa ljekarničke etike i deontologije
  2. prati i nadzire provođenje Kodeksa ljekarničke etike i deontologije i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog kršenja
  3. pruža zaštitu građanima u ostvarivanju prava s obzirom na kakvoću i sadržaj ljekarničke usluge
  4. koordinira odnose među članovima Komore te aktivno sudjeluje u rješavanju eventualno nastalih sporova
  5. raspravlja i daje mišljenje odnosno tumačenje o pojedinim problemima iz područja ljekarničke etike i deontologije
  6. razmatra pojedine slučajeve povreda Kodeksa ljekarničke etike i deontologije i upozorava članove na učinjene povrede
  7. prosljeđuje pojedine slučajeve Stegovnom sudu Komore
  8. druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Komore
 

Članovi:

1. Biljana Ninčević

2. Miranda Sertić

3. Lea Bernašek

4. Krešo Dubravčić

5. Bernarda Zelić

6. Kristina Skender

Zamjenici članova:

7. Maja Osenički

8. Maja Vugrinec

9. Dario Ravlić

10. Lidija Krstinić

Predsjednica Povjerenstva: Lidija Krstinić

Zamjenica predsjednice Povjerenstva: Miranda Sertić