Povjerenstvo za bolničko ljekarništvo

Povjerenstvo za bolničko ljekarništvo obavlja sljedeće poslove: 
  1. vodi brigu da bolničke ljekarne imaju propisan prostor, opremu i kadrove
  2. provodi analizu stanja bolničkih ljekarni i standarda opremljenosti te daje načelne pojedinačne preporuke za opremanje i rad bolničkih ljekarni
  3. daje smjernice bolničkim ljekarnama za rad i promicanje načela farmaceutske skrbi te nadzire njihovu primjenu
  4. daje smjernice za provođenje racionalne farmakoterapije
  5. daje preporuke za pravilan, odnosno struci zasnovan status bolničkih ljekarnika u stacionarnim ustanovama
  6. zauzima se za pravilno vrednovanje rada bolničkih ljekarnika i u tom smislu sudjeluje kod izrade kolektivnih ugovora u dijelu koji se odnosi na bolničko ljekarništvo
  7. na zahtjev bolničkog ljekarnika inicira pružanje pravne zaštite i štiti pojedinačne i opće interese bolničkih ljekarnika
  8. svoj rad koordinira s tijelima Komore
  9. druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Komore
 
 
 

Članovi:

1. Mirjana Ptičar Canjuga 

2. Dunja Bašić

3. Vesna Bačić Vrca

4. Davorka Jakšić

5. Hrvoje Prlić

6. Ana Crnković

7. Miroslav Kota

8. Darija Kuruc 

9. Eugen Javor

10. Marijana Lovrić

Zamjenici članova:

11. Andrea Balenović Krpan

12. Luka Markulin

13. Gordana Pivčević

14. Nela Petrašić

15. Mateja Klarić

16. Ivana Marinović

17. Carmen Junačko

18. Gordana Rako

19. Nataša Špehar

20. Vesna Tršan Kosić


Predsjednica Povjerenstva: Mirjana Ptičar Canjuga 

Zamjenica predsjednice Povjerenstva:  Darija Kuruc