Područna vijeća

Područna vijeća sastoje se od podružnica. Podružnice se osnivaju za svaku županiju unutar Područnog vijeća. Članovi podružnice su svi magistri farmacije, članovi Komore s prebivalištem u županiji za koju se osniva podružnica.

I PODRUČNO VIJEĆE:

PREDSJEDNIK PODRUČNOG VIJEĆA

doc.dr.sc. Ivan Pepić, mag.pharm.

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA PODRUČNOG VIJEĆA

Vesna Kljenak, mag.pharm.

PODRUŽNICA GRAD ZAGREB

            1.         Alebić Mirna, mag.pharm.

            2.         Bernašek Lea, mag.pahrm.

            3.         Bogić Branka, mag.pharm.

            4.         Dragičević Dragana,mag.pharm.

            5.         Dubravčić Krešo, mag. pharm

            6.         Gabrić Kristijan, mag.pharm.          

            7.         Ganza Mirela, mag.pharm.

            8.         Horvat Emilija, mag. pharm.

            9.         Jambrek Nadica, mag.pharm

            10.       Jug Željka, mag.pharm.

            11.       Kljenak Vesna, mag.pharm

            12.       Kondža Danijela, mag.pharm

            13.       Krstinić Lidija, mag. pharm.

            14.       Lukačin Domagoj, mag. pharm.

            15.       Mandić Ante, mag. pharm.

            16.       Marušić Fojs Marina, mag. pharm

            17.       Mihanović Sanja mag. pharm.

            18.       Palac Miro, mag.pharm.

            19.       Pepić Ivan, mag. pharm

            20.       Rudeš Kamilo, mag. pharm.

            21.       Sertić Miranda, mag.pharm.

            22.       Šimić Mirela, mag.pharm.

            23.       Šulje Ivan, mag.pharm.

            24.       Takač Darko, mag.pharm.

            25.       Turčić Petra, mag.pharm.

            26.       Vrebčević Mario, mag.pharm.

            27.       Žnidaršić Vjenceslav, mag.pharm.

Predsjednik podružnice Grada Zagreba.: doc.dr.sc. Ivan Pepić, mag.pharm.

Zamjenica predsjednika podružnice: Vesna Kljenak, mag.pharm.

           

PODRUŽNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

            28.       Glamuzina Maja, mag.pharm.

            29.       Junković Ana, mag.pharm.

            30.       Šurina Branka, mag.pharm.

31.       Ana Galić Skoko, mag.pharm.

Predsjednica podružnice Zagrebačke županije: Ana Galić Skoko, mag.pharm.

Zamjenica predsjednice podružnice: Branka Šurina, mag.pharm.

           

PODRUŽNICA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

            32.       Kovač Željka, mag.pharm.

            33.       Lepeš Ivo, mag.pharm.

34.       Iva Šantek, mag.pharm.

Predsjednica podružnice Krapinsko-zagorske županije: Iva Šantek, mag.pharm.

Zamjenik predsjednice podružnice: Janko Špoljar, mag.pharm.

PODRUŽNICA SISAČKO-MOSLOVAČKE ŽUPANIJE

            35.       Letić Marko, mag.pharm.

            36.       Pavlić Sven, mag.pharm.

37.        Dejan Radanović, mag.pharm.

Predsjednik podružnice Sisačko-moslavačke  županije: Dejan Radanović, mag.pharm.

Zamjenica predsjednika podružnice: Marijeta Dukarić Kurtić, mag.pharm.

PODRUŽNICA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

            38.       Dubravka Devčić Stanković, mag.pharm.

            39.       Vanja Dubravčić, mag. pharm.

Predsjednica podružnice Karlovačke  županije: Vanja Dubravčić, mag.pharm.

Zamjenica predsjednice podružnice: Dubravka Devčić Stanković, mag.pharm.


II PODRUČNO VIJEĆE:

PREDSJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA

Mirjana Jambrović, mag.pharm.

ZAMJENICA PREDSJEDNICE PODRUČNOG VIJEĆA

Lidija Žulić, mag.pharm.

PODRUŽNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

            1.         Friščić Alen, mag.pharm.

            2.         Gradečak Jadranka, mag.pharm.

            3.         Vusić Blaženka, mag.pharm.

            4.         Slavka Blaško, mag.pharm.

Predsjednica podružnice Varaždinske županije: Slavka Blaško, mag.pharm.

Zamjenica predsjednice podružnice: Maja Beser, mag.pharm.

PODRUŽNICA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

5.            Mirjana Jambrović, mag.pharm.

6.            Valentina Smrtić Topolnjak, mag.pharm.

Predsjednica podružnice Međimurske županije: Valentina Smrtić Topolnjak, mag.pharm.

Zamjenica predsjednice podružnice: Anita Smolić, mag.pharm.


III. PODRUČNO VIJEĆE:

PREDSJEDNIK PODRUČNOG VIJEĆA

Goran Radošević, mag.pharm.

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA PODRUČNOG VIJEĆA

Maja Ivačić, mag.pharm.

PODRUŽNICA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

            1.         Ivačić Maja, mag.pharm.

            2.         Vida Kuruc, mag.pharm.

3.         Irena Hadelan, mag.pharm.

Predsjednica podružnice Koprivničko-križevačke županije: Irena Hadelan, mag.pharm.

Zamjenica predsjednice podružnice: Renata Roguljić, mag.pharm.

PODRUŽNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

4.           Goran Radošević, mag.pharm.

Predsjednica podružnice Bjelovarsko-bilogorske županije: Marija Obadić, mag.pharm.

Zamjenica predsjednice podružnice: Katarina Fehir Šola, mag.pharm.


IV. PODRUČNO VIJEĆE:

PREDSJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA

Ivanka Sekošan, mag.pharm.

ZAMJENIK PREDSJEDNICE PODRUČNOG VIJEĆA

Šandor Horvat, mag.pharm.

PODRUŽNICA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

1.                  Ljiljana Novoselac, mag.pharm.

2.                  Ivana Moslavac, mag.pharm.

Predsjednica podružnice Virovitičko-podravske županije: Ivana Moslavac, mag.pharm.

Zamjenica predsjednice podružnice: Sanja Sabolić, mag.pharm.

PODRUŽNICA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

3.                  Željka Perak, mag.pharm.

4.                  Nada Pandžić, mag.pharm.

Predsjednica podružnice Požeško-slavonske županije: Nada Pandžić, mag.pharm.

Zamjenica predsjednice podružnice: Željka Perak, mag.pharm.

PODRUŽNICA BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

5.                  Alica Miler, mag.pharm.  

Predsjednica podružnice Brodsko-posavske županije: Alica Miler, mag.pharm.

Zamjenica predsjednice podružnice: Mirjana Zubović, mag.pharm.

PODRUŽNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

            6.         Željko Güttler, mag.pharm.

            7.         Šandor Horvat , mag.pharm.

            8.         Branimir Marinović, mag.pharm.

            9.         Božo Mitrović , mag.pharm.

            10.       Ivanka Sekošan, mag.pharm.

Predsjednica podružnice Osječko-baranjske županije: Ivanka Sekošan, mag.pharm.

Zamjenik predsjednice podružnice: Željko Güttler, mag.pharm

PODRUŽNICA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

            11.       Josip Kalenić, mag.pharm.

            12.       Dina Mihaljev, mag.pharm.

13.       Dina Kos, mag.pharm.

                                                 

Predsjednica podružnice Vukovarsko-srijemske županije: Dina Kos, mag.pharm.

Zamjenik predsjednice podružnice: Josip Kalenić, mag.pharm

V. PODRUČNO VIJEĆE:

PREDSJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA

Lea Juretić, mag.pharm.

ZAMJENICA PREDSJEDNICE PODRUČNOG VIJEĆA

Dijana Dragičević, mag.pharm.

PODRUŽNICA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

            1.         Dijana Dragičević, mag.pharm.

            2.         Lea Juretić, mag.pharm.

            3.         Ivona Kalebić, mag.pharm.

            4.         Marija Kovač, mag.pharm.

            5.         Matej Vuk, mag.pharm.

Predsjednik podružnice Primorsko-goranske županije: Matej Vuk, mag.pharm.

Zamjenica predsjednika podružnice: Lea Juretić, mag.pharm

PODRUŽNICA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

6.                  Antonija Špoljarić, mag.pharm.

Predsjednica podružnice Ličko-senjske županije: Antonija Špoljarić, mag.pharm.

Zamjenica predsjednice podružnice: Božica Rukavina, mag.pharm

PODRUŽNICA ISTARSKE ŽUPANIJE 

            7.         Majetić Ornela, mag.pharm.

            8.         Ladavac Milena, mag.pharm.

9.         Nathalie Ramljak

Predsjednica podružnice Istarske županije: Nathalie Ramljak, mag.pharm.

Zamjenik predsjednice podružnice: Dino Srdoč, mag.pharm

VI. PODRUČNO VIJEĆE:

PREDSJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA

Jelena Jelaska, mag.pharm.

ZAMJENICA PREDSJEDNICE PODRUČNOG VIJEĆA

Vanja Mastelić, mag.pharm.

PODRUŽNICA ZADARSKE ŽUPANIJE

            1.         Frane Bašić, mag.pharm.

            2.         Luka Markulin, mag.pharm.

            3.         Biljana Ninčević, mag.pharm.

4.         Nela Šuško, mag.pharm.

Predsjednica podružnice Zadarske županije: Nela Šuško, mag.pharm.

Zamjenik predsjednice podružnice: Luka Markulin, mag.pharm

PODRUŽNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

            5.         Dario Ravlić, mag.pharm.

            6.         Ivana Tošić, mag.pharm.

Predsjednik podružnice Šibensko-kninske županije: Dario Ravlić, mag.pharm.

Zamjenica predsjednika podružnice: Anka Čogelja, mag.pharm

PODRUŽNICA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

            7.         Maroje Bubalo, mag.pharm.

            8.         Lidija Dimitrovski, mag.pharm.

            9.         Jelena Lelaska, mag.pharm.

            10.       Vanja Mastelić, mag.pharm.

            11.       Tihomir Pandurić, mag.pharm.

            12.       Elza Pleština, mag.pharm.

            13.       Vesna Poljak, mag. pharm.

            14.       Tonći Vuković, mag.pharm.

15.       Franjka Colnago, mag.pharm.

Predsjednica podružnice Splitsko-dalmatinske županije: Franjka Colnago, mag.pharm.

Zamjenik predsjednice podružnice: Lovre Zekan, mag.pharm

PODRUŽNICA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

            16.       Ivana  Antunica, mag.pharm.

            17.       Marija Bagović Lučić, mag.pharm.

18.       Paola Kompar, mag.pharm.

Predsjednica podružnice Dubrovačko-neretvanske županije: Paola Kompar, mag.pharm.

Zamjenica predsjednice podružnice: Ivana Antunica, mag.pharm