Komisija za žalbe

Komisija za žalbe je tijelo koje odlučuje u drugom stupnju o žalbama na odluke tijela Komore prvog stupnja, osim na odluke Stegovnih sudova.
 
Članovi Komisije za žalbe su:

1. Domagoj Krešić, mag.pharm. predsjednik

2. Marijana Bebek Dropulić, mag.pharm.

3. Jasna Jablan, mag.pharm.

4. Marijana Brozović, mag.pharm.