Ured Komore

Ured Komore obavlja pravne, stručne, ekonomske, administrativne i tehničke poslove.

POLITIKA KVALITETE RADA UREDA KOMORE


9001 ISO


 
Glavna tajnica Komore
Radom ureda Komore rukovodi glavna tajnica Komore Tihana Govorčinović, mag. pharm.,MSc
 
Pravnica Komore
 
Stručna suradnica Komore
  
Administracija
Nikolina Ružičić - službenik za informiranje

Radno vrijeme Hrvatske ljekarničke komore je: - ponedjeljak -12,00 do 20,00 sati  - utorak - petak - 08,00 do 16,00 sati

 

Ured Komore možete kontaktirati: - poštom Martićeva 27/II, 10 000 Zagreb - telefonom +385-1-4616-805, 4633-873 - faxom +385-1-4616-017 kontakt obrascem

 

Žiro račun HLJK: 2360000-1101243041 IBAN: HR8523600001101243041 OIB: 49353978858