Ured Komore

Ured Komore obavlja pravne, stručne, ekonomske, administrativne i tehničke poslove.

POLITIKA KVALITETE RADA UREDA KOMORE


9001 ISO


 
Glavna tajnica Komore
Radom ureda Komore rukovodi glavna tajnica Komore Tihana Govorčinović, mag. pharm.,MSc
 
Pravnica Komore
 
  
Administracija
Nikolina Ružičić - službenik za informiranje

Radno vrijeme Hrvatske ljekarničke komore je: - ponedjeljak -12,00 do 20,00 sati  - utorak - petak - 08,00 do 16,00 sati

 

Ured Komore možete kontaktirati: - poštom Martićeva 27/II, 10 000 Zagreb - telefonom +385-1-4616-805, 4633-873 - faxom +385-1-4616-017 kontakt obrascem

 

Žiro račun HLJK: 2360000-1101243041 IBAN: HR8523600001101243041 OIB: 49353978858