Pravilnici

 NazivDatum kreiranja
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU, OBNAVLJANJU I ODUZIMANJU ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD14.6.2019
PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA, NAČINU UPISA, VOĐENJA I SADRŽAJU REGISTRA28.11.2018
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU HRVATSKE LJEKARNIČKE KOMORE28.11.2018
Dopuna Popisa kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike2.11.2018
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu HLJK24.11.2017
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU, OBNAVLJANJU I ODUZIMANJU ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD11.10.2017
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU POVJERENSTAVA HLJK11.10.2017
Pravilnik o radu Povjerenstava HLJK 11.05.2017.12.5.2017
Pravilnik o oglašavanju 11.05.2017.12.5.2017
Pravilnik o uvjetima, načinu upisa, vođenja i sadržaju Registra- pročišćeni tekst26.10.2016
Pravilnik o stručnom usavršavanju magistara farmacije -pročišćeni tekst26.10.2016
Pravilnik o stručnom nadzoru u ljekarništvu26.10.2016
Pravilnik o radu Povjerenstva za davanje mišljenja - pročišćeni tekst26.10.2016
Pravilnik o radu područnih vijeća i podružnica Hrvatske ljekarničke komore -pročišćeni tekst26.10.2016
Pravilnik o radu i kaznenim mjerama Stegovnog suda HLJK26.10.2016
Pravilnik o radu HLJK -pročišćeni tekst26.10.2016
Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija -pročišćeni tekst26.10.2016
Pravilnik o načinu oglašavanja rada ljekarnika26.10.2016
Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju Odobrenja za samostalan rad -pročišćeni tekst26.10.2016
Pravilnik o izboru i opozivu članova tijela HLJK -pročišćeni tekst26.10.2016
Pravilnik o čuvanju službene i profesionalne tajne26.10.2016
Pravilnik o arbitraži26.10.2016
Pravila dobre ljekarničke prakse- pročišćeni tekst26.10.2016
Popis kozmetičkih i drugih sredstava kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike26.10.2016