Odluke

 NazivDatum kreiranja
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PREGLEDU BRODSKIH LJEKARNI, LJEKARNI OSTALIH SREDSTAVA JAVNOG PRIJEVOZA I ZBRINJAVANJU FARMACEUTSKOG OTPADA14.6.2019
Plan stručnog usavršavanja magistara farmacije za 2018. godinu27.2.2018
Dopuna Odluke o imenovanju provoditelja stručnog nadzora u ljekarništvu24.7.2017
Ispravak Odluke o imenovanju provoditelja stručnog nadzora u ljekarništvu27.3.2017
Odluka Vijeća o imenovanju savjetnice za Povjerenstvo za inozemne stručne kvalifikacije27.3.2017
Plan stručnog usavršavanja magistara farmacije za 2017. godinu14.3.2017
Plan klasifikacijskih oznaka za 2017. godinu14.3.2017
Odluka o izborima za predsjednika HLJK14.3.2017
Odluka o imenovanju Povjerenstva za odnose s javnošću14.3.2017
Vremenski normativi za izradu magistralnih i galenskih pripravaka26.10.2016
Odluke koje mora ispunjavati mentor prilikom provođenja pripravničkog staža -pročišćeni tekst26.10.2016
Odluka o troškovima Stegovnog suda HLJK26.10.2016
Odluka o plaćanju naknade u slučaju gubitka, oštećenja ili uništenja Odobrenja za samostalan rad i iskaznice HLJK26.10.2016
Odluka o maloprodajnim cijenama lijekova koji nisu predmet ugovaranja s HZZOm -pročišćeni tekst26.10.2016
Odluka o imenovanju članova Ispitne komisije za izdavanje Odobrenja za samostalan rad26.10.2016
Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma tvari, medicinskih i ostalih proizvoda u ljekarni26.10.2016
Odluka o cijenama pregleda broda i ostalih sredstava javnog prijevoza26.10.2016
Naputak za provođenje ljekarničkih usluga na koje mogu imati utjecaj moralna i religiozna uvjerenja26.10.2016
Ljekarnički postupci u izradi galenskih i magistralnih pripravaka26.10.2016
Ispravak Odluke o troškovima Stegovnog suda HLJK26.10.2016
Ispravak Odluke o troškovima stegovnog postupka i troškovima upravljanja Stegovnim sudom HLJK26.10.2016
Cjenik usluga HLJK-pročišćeni tekst26.10.2016